Översiktsvy över området Finnslätten i Västerås. Foto: Kungsleden

Här ska en av Europas främsta hubbar etableras

För ett år sedan träffade Framgångsredaktionen Torbjörn Bengtsson, etableringschef på Invest Västerås, nu följer vi upp det arbete de gjort hittills och alla framtida planer. Hur går arbetet med att få hit fler etableringar till regionen och hur kan befintliga företag stöttas?

Vad skulle du vilja lyfta fram som hänt det senaste året?
– Något som är lite roligt att nämna är Hannover-mässan som ju är Europas största industrimässa och otroligt viktig för vår region. I år var Sverige partnerland och Västmanland tog en extra stor plats under mässan. Förutom att många Västeråsbolag fanns på plats, bland annat via en storsatsning av Automation Region, så deltog ABB-robotar, Benke Rydman och Laureen i invigningen framför Angela Merkel och Stefan Löfven. Vad gäller etableringar så är det naturligtvis positivt med de satsningar som görs av Northvolt. Northvolt Labs är igång och de planerar att öppna en pilotanläggning för batteriåtervinning i Västerås senare under året. Även ABB satsar och invigde både ett nytt Low Voltage Lab samt ett nytt robotcenter. Glädjande är även att vi fått några nya logistiketableringar samt det nya 14-våningshotellet som Magnolia Bostad planerar att bygga i centrala Västerås för att nämna några saker, säger Torbjörn.

Torbjörn Bengtsson

Torbjörn Bengtsson, etableringschef, Invest Västerås.

Vision Finnslätten

Idag arbetar Invest Västerås med fyra huvudsakliga områden när det gäller etablering:
elektrifiering, automation/robotik, logistik och stöd till befintligt näringsliv. Det sistnämnda området kallar de after care berättar Torbjörn. Det innebär att hålla nära kontakt med stadens bolag, vara ett stöd när de behöver öka, minska lokaler eller exempelvis står inför utmaningar som kompetensbrist. På elektrifieringsområdet är samtidigt mycket nytt på gång.
– På energi och elektrifieringssidan har vi växlat upp arbetet den senaste tiden. En viktig satsning är Vision Finnslätten och det arbete som görs för att höja hela det området. Där arbetar vi tillsammans med Region Västmanland, Kungsleden, ABB med flera för att utveckla det till ett starkt kluster. Vi håller nu på att genomföra en förstudie för att undersöka hur vi tillsammans kan marknadsföra staden och området, se vad som behöver göras för att locka hit nya aktörer och testbäddar, nya forskningsprojekt och fler talanger inom det här fältet. Även om epicentrum för satsningen är Finnslätten så ser vi att det här gynnar bolag inom fältet i en större Mälardalsregion, förklarar Torbjörn.

Förbättrad service

Finns det någon förebild för den här satsningen?
– Det finns absolut lärdomar och arbetssätt från andra regioner som vi kan dra nytta av men utvecklingen inom elektrifiering går så fort att vi behöver både lära av andra och ”göra” nytt samtidigt för att hinna med i utvecklingstempot. Så som en del av det här arbetet behöver förstås Västerås och Finnslätten även utvecklas på andra sätt. Redan nu ser vi att servicen kommer förbättras med nya restauranger och gym. Ett nytt planprogram kommer även beslutas om för att underlätta utvecklingen i området. När det gäller vårt andra fokusområde automation och robotik har vi arbetat med att koppla ihop utländska bolag med aktörer som finns i vår region. Där arbetar vi nära Robotdalen som hjälper företag med produktutveckling eller stödjer dem när de vill ta sig in på den europeiska marknaden. Framförallt gäller det amerikanska snabbväxande bolag där vi försöker möta deras behov och följa med på deras tillväxtresa. Det är inget som leder till att någon bygger en fabrik här, men det ger andra fördelar och kan ge mindre etableringar så som en lokal utvecklingshubb med några lokala anställda eller ett säljkontor.

Logistiketableringar

Ett av de områden där Västerås inte har en lika stark tradition är logistiketableringar.
– Här arbetar vi främst gentemot fastighetsutvecklare och fastighetskonsulter som är involverade i många logistikprojekt och som vi håller uppdaterade om möjligheter i Västerås. Dessa etableringar är viktiga ur ett samhällsperspektiv. Självklart är det positivt att Västerås har en stark ställning som ingenjörsstad och att vår region är en stark industriregion, men samtidigt kan inte alla utbilda sig till ingenjörer. Här blir dessa logistiketableringar ett bra komplement på en arbetsmarknad där vi fortfarande har en relativt hög arbetslöshet, säger Torbjörn Bengtsson på Invest Västerås avslutningsvis.