Åsa Granlund

Åsa Granlund, VD på AA Logistik

Hållbarhet den röda tråden mellan ny lagerlokal och fordonsflotta

AA Logistik är logistikföretaget som med utgångspunkt i Västerås verkar över hela Mälardalen. De satsar nu på att bygga en helt ny, 32 000 kvadratmeter stor lageranläggning på Finnslätten. Den nya anläggningen blir del av både Vision Finnslätten och företagets egna hållbarhetsvision.

– Vi är den lokala logistikaktören som i första hand hjälper industrin i närområdet. Våra fokusområden är lagerverksamhet, där vi både packar gods som lagras åt våra kunder samt transportverksamhet, där vi levererar gods inom Mälardalen med en tiomilsradie från Västerås med våra 15 bilar. Verksamheten har vuxit mycket de senaste fem åren och det har blivit startskottet för det nya lager vi nu ska bygga, berättar Åsa Granlund, VD på AA Logistik sedan två år.
Att bygga en egen fastighet som anpassas till de egna kraven på effektivitet och hållbarhet har länge varit en dröm för AA Logistik.

– Vi har jobbat med det här i många år. Tillsammans med Kungsleden har vi nu hittat ett bra koncept som vi tror på. Här har vi fastigheten där vi kan bedriva logistik som vi vill. Vi får ett större höglager automatiserat med pallar som blir mycket effektivare än det vi har nu, säger Åsa.

Finnslättens logistikhubb

Både nuvarande lager och den nya anläggningen finns på Finnslätten.

– Vår nya anläggning går hand i hand med Vision Finnslätten och att erbjuda logistik och leveranser på ett hållbart sätt. Vår målbild är att vi ska bli Finnslättens logistikhubb. Vi tar emot transporter som går på diesel och liknande och lastar om på elfordon innan det går ut till slutkunderna på Finnslätten, så småningom till hela Västerås. Tanken är att många ska röra sig inne på Finnslätten, då vill man begränsa antalet tunga fordon som kör här. Nu har vi dessutom äntligen signerat vår första helelektriska lastbil som kommer i början på nästa år! Det finns även en vision om att i framtiden ha autonoma lösningar, med självkörande bilar som kan leverera på Finnslätten i en slinga. Det är otroligt spännande, säger Åsa.

Satsningen på nya lagret och fordonsomställningen går hand i hand för AA Logistik.

– Den röda tråden i konceptet är hållbarhet. Den 32 000 kvadratmeter stora fastigheten kommer ha solpaneler på taket, för att göra ett så litet klimatavtryck som det bara går. Det kommer täcka hela byggnadens energibehov och skapa ett överskott som vi kan använda till att ladda ellastbilar. Vi har hela tiden fokus på hållbar logistik och vill vara en förebild i en bransch som ännu inte kommit så långt på det området.

Berätta om ert miljöarbete. Varför är det viktigt för er?
– Omställningen måste ske nu, inte om åtta år. Den största utmaningen är tillgänglighet i infrastrukturen. Det måste finnas en möjlighet att ladda elfordon. Inom logistik krävs otroligt tajt planering och därför måste vi ha möjlighet att ladda när det behövs. Annars står vi still och det får inte hända! Vi är beroende av elektriciteten. Vi har en bra dialog med Mälarenergi kring utmaningarna och våra behov. De är otroligt lyhörda och vill kunna leverera en bra lösning.

Åsa lyfter fram att de också har en god samverkan med andra aktörer som Mälardalens högskola, Västerås stad och Region Västmanland.

– Det är jätteviktigt att samverka så att vi kan berätta om våra erfarenheter och ta del av vad som händer och sker. Samverkan mellan olika aktörer är en av nycklarna för att komma framåt i frågorna som är viktiga för oss. Det finns ju så många spännande företag i vår region. Västmanland ligger redan långt framme och har även stor utvecklingspotential. Det gör det till en spännande plats att verka på, säger Åsa.
Orsaken till att AA Logistik har sin verksamhet i Västerås hänger ihop med stadens mest klassiska industriföretag.

– Vi är sprungna ur ABB. Då utförde vi samma tjänster som nu, men endast åt ABB. För 20 år sedan köpte ett av Sveriges äldsta åkerier upp oss. De har säte i Göteborg och grundades redan år 1872. Då utgjordes verksamheten av häst och vagn, nu är det lastbilar. De såg det som ett naturligt sätt att komma in i Västerås på. Så den första oktober i år firade vi 20-årsjubileum, berättar Åsa.

Hur ser ni på framtiden?
– Vi ser ljust på framtiden. Vi har en spännande tid framför oss, dels med omställningen till en ny anpassad fastighet, dels med elektrifiering av fordonsflottan som hela branschen står inför. Inom en tioårsperiod vill vi ha helt elektrifierade fordon i närområdet. Jag är otroligt stolt att få jobba med det här bolaget och alla duktiga medarbetare runt mig. De är nyckeln till att nå vår målbild att utveckla processerna mot att leverera hållbar logistik, säger Åsa Granlund avslutningsvis.