Robert G. Eccles, professor i Management på Harvard University.

Hållbara företag är långsiktigt mer lönsamma

Framgång får tag på professor Robert G. Eccles, en tidig morgon i hans hem i Boston. Robert är professor i Management på Harvard University och en av världens ledande experter på hur investerare ser på företags hållbarhet, ekologiska och samhälleliga påverkan. Hans engagemang för hållbarhet lyser igenom trots den något knaggliga telefonlinjen över Atlanten. Hans forskning handlar framförallt om globala aktiebolag.

Vilka risker tar företag som inte tar hållbarhetsfrågorna seriöst?
– Det finns först och främst en kortsiktig risk, att företag som inte tar tillräcklig hänsyn till frågor om hållbarhet kommer att bli bestraffade på aktiebörsen eller på marknaden. Långsiktigt är riskerna ännu större vad gäller företags möjlighet att försvara sitt existensberättigande, att uppfattas som legitima av anställda, samhället och investerare. Företag som inte tar hållbarhetsfrågor på allvar riskerar dessutom att dräneras på kompetenta medarbetare. Nu är inte längre hållbarhet en fråga om yta och greenwashing, allt mer fokus läggs på vilken reell påverkan företags verksamhet har på det omgivande samhället, säger Robert G. Eccles.
– Min forskning visar att amerikanska bolag som tar större hänsyn till ESG (Environment, Social and Governance – finansvärldens begrepp för hållbarhet) under en längre tidsperiod på alla ekonomiska parametrar levererar bättre än företag som inte tar lika stor hänsyn till hållbarhet. Tiden är rätt nu för ett allt större fokus på ESG, viktigt är bara att hitta globala standarder för att mäta hållbarhet. Covid-19 gör att hållbarhetsfrågorna dessutom kommer än mer i fokus. EU tar frågorna på stort allvar vilket är goda nyheter, samtidigt finns det en risk om EU tar fram egna standarder utan samsyn med Asien och USA.

Hållbara företag långsiktigt mer lönsamma

En forskningsstudie från professor Eccles visar att amerikanska storföretag som är mer hållbara presterat 4,8 procent bättre än mindre hållbara företag på börsen under en 18-årsperiod. De hållbara företagen var dessutom mindre volatila.
– Hållbara företag är långsiktigt mer lönsamma än företag som inte är lika hållbara. Men fokus handlar här om långsiktighet. När det gäller hur investerare behöver se på hållbarhet så är just kopplingen mellan hållbarhet och långsiktig lönsamhet viktig. De investerare som vågar vara långsiktiga kommer tjäna på att investera i hållbara företag, förklarar Robert.
Vad skiljer företag som satsar på hållbarhet och de som inte gör det i samma utsträckning?
– I en forskningsstudie där vi studerat just detta visar det sig att hållbara globala företag har en företagskultur som strävar efter innovation och med en hög grad av förtroende mellan ledning och anställda. De är aktivt delaktiga i att försöka hitta nya affärer och affärsmodeller som krävs för att bli mer hållbara såväl ekologiskt, socialt och ekonomiskt. Historiskt har de även ett bättre track-record av att göra stora förändringar.

Allt mer pengar i hållbara företag

Vi är inne i ett stort skifte nu, menar Professor Eccles, där investerare den senaste 10-årsperioden har lagt allt mer pengar i hållbara företag. Trenden handlar om att företag behöver bry sig om fler än bara sina aktieägares vinst. Ett exempel på den här förändringen är när organisationen Business Roundtable med 181 ledare från USA:s största bolag skrev under en deklaration den 19:e augusti 2019, som sa att de skulle ge rättvisa löner, agera etiskt mot leverantörer, agera miljövänligt och agera för hela samhällets väl snarare än bara aktieägarvärde.
– Det är en myt att aktiebolag bara ska se till sina aktieägares vinst. Det finns ingen lag som säger att det måste vara så. Tvärtom driver nu den finansiella marknaden företag till att bli mer hållbara. Investerare har förstått att det finns en stor risk i att inte ta hänsyn till miljön, klimatet och social hållbarhet. Även VD och ekonomichefer på världens stora bolag har förstått att hållbarhet inte är ett val längre utan är något som är en förutsättning.
– De som ännu inte riktigt har förstått hur viktigt det är med hållbarhet är däremot bolagsstyrelser. VD:ar pressas idag av bolagsstyrelser att se till kortsiktiga vinster istället för att bygga en långsiktig hållbar affär. Problemet med styrelser är att de är självrekryterande och att de sällan efterfrågar om nya styrelsemedlemmar har kunskap om hållbarhet – fast de borde göra det. De tror många gånger att hållbarhet är en kortsiktig estetisk fråga och inte en långsiktig överlevnadsfråga. Här tror jag att det krävs att bolagsstyrelser tvingas att visa vad de står för.
– Atlas Copco var faktiskt det första globala storbolaget där styrelsen gjorde ett uttalande som slog fast att bolagets framgång är beroende av att hela samhället mår väl. 2015 undertecknade de vad jag skulle kalla ett ”Statement of purpose” som anger bolagets väg framåt för att bidra till en positiv samhällsutveckling och blir ett stöd för VD att fokusera på långsiktig hållbarhet snarare än kortsiktiga kvartalsvinster, förklarar Robert.

Har startat kampanj

För att få fler bolagsstyrelser att engagera sig för hållbarhet har han startat en kampanj för att få alla bolag att formulera sitt eget ”Statement of Purpose” innan 2025.
– Det första bolaget av globala jättar som nu formulerat ett Statement of Purpose som anger hur de ska bidra till en bättre värld är för många oväntat nog tobaksbolaget Philip Morris International som nu har definierat att de skall bidra till en rökfri värld. Om Philip Morris kan formulera en sådan ansats hur de skall bidra till en bättre värld borde väl alla bolag kunna göra det?
– Jag uppmanar nu alla svenska börsbolag att formulera ett Statement of Purpose på 1-2 sidor där styrelsen anger hur just deras bolag ska bidra till en bättre värld och hur de ska leva upp till ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Först med ett sådant dokument kan en VD känna att den har uppbackning för att fatta beslut med hållbarhet i fokus. Investerare kan dessutom ställa styrelser till svars som inte lever upp till sina intentioner. Jag känner väl till det svenska investerarsamhället och vet att de väntar på att fler svenska bolag går i bräschen för hållbarhet än mer än de gör idag, säger professor Robert G. Eccles avslutningsvis.

Råd från professor Eccles:

Så ser du till att ditt företag inte skadar vår planet

1. Inse att ditt företag behöver förändras och det snabbt. Klimatförändringar är inte första prio för ledningar i företag men borde vara det.

2. Få styrelsen att engagera sig för att bekämpa klimatförändringar. Och få styrelsen att skriva under ett Statement of Purpose som berättar hur företaget skall bidra till en bättre värld.

3. Engagera er tillsammans med andra bolag för att få hela branscher att ta klimatfrågan på allvar. Är du anställd, oavsett på vilken nivå i ett företag, ta upp frågan med din VD om hur ni ska bidra till ett bättre klimatavtryck i just ert bolag.