Johannes Lundsten och Prem Kumar har byggt upp företaget.

Gyghub gör att alla i företaget kan bli hållbarhetshjältar

Gyghub är företaget som vill göra hållbarhet till ett levande arbete inom alla företag och organisationer. De har skapat en plattform för att bättre kunna ta tillvara på medarbetares engagemang och kompetens.

 Gyghub är en digital plattform där organisationer och individer kan mötas och samarbeta i hållbarhetsprojekt. Grundaren Prem Kumar ser problem med att det oftast är ledningen i företag som bestämmer vilka hållbarhetsfrågor företaget ska fokusera på. Gyghub vill istället vända på pyramiden, dra nytta av alla medarbetares engagemang och låta goda initiativ från golvet ta plats.

– Så som det är nu så gör företag i bästa fall bra saker som till slut blir till en hållbarhetsrapport en gång om året. Gyghub ger verktygen för att istället hjälpa organisationer att låta de anställda driva hållbarhetsarbetet och berätta sin historia. Storytelling är centralt och det är gräsrötterna bäst på. Det slår all annan typ av marknadsföring, förklarar Prem.

Ambition att göra gott

Prem pekar på att företag för att lyckas både behöver agera mer hållbart och förmedla att de gör bra saker.

– Vi vill få organisationer att drivas av ambitionen att göra gott snarare än att leva upp till myndigheters minimikrav. Det kräver en ändrad inställning. Idag är ofta hållbarhetsarbetet inställt på att linjera med krav istället för att utgå från det stora engagemang för hållbarhet som finns i företagen.
Han berättar vidare hur tjänsten är uppbyggd.

– Gyghub har en prenumerationsmodell för företag som vill använda plattformen för sina hållbarhetsprojekt. Plattformen är idag dessutom gratis för välgörenhetsorganisationer som kan använda det till att rekrytera volontärer och samla in pengar.

Syftet är att få anställda att arbeta med projekt som bidrar till att nå FNs global hållbarhetsmål Agenda 2030. Allt som görs i plattformen kan kopplas till ett av de 17 målen. Genom Gyghub kan man också få fram rapporter på vad man gjort i realtid.

– Målet är att låta organisationen vara en möjliggörare och anställda blir de som driver projekten. Vi vill inte att hållbarhet ska stanna på den strategiska nivån utan utgå från gräsrötternas engagemang.

Anställda kan föreslå projekt

Ett projekt kan startas av ledningen eller av anställda i företaget.

– Exempelvis, kan det vara en anställd som har upptäckt att skolan i området lär ut för lite programmering och föreslår att företagets programmerare kan undervisa extra i skolan. Den anställde lägger upp idén i Gyghub som ett förslag, som sedan företagsledningen kan avvisa eller godkänna och resurssätta. Om projektet godkänns kan sedan anställda anmäla sig att arbeta med projektet. Plattformen kan hantera hela arbetsflödet, där ytterligare volontärer utanför företaget kan bjudas in, lärare från skolan med flera intressenter. Kontinuerligt medan projektet fortlöper så tillfrågas deltagare om de har några foton eller beskrivningar av projektet att dela med sig av. Det tar bara några sekunder att svara på och projektet dokumenteras på det sättet samtidigt medan det pågår. Det blir 360-graders storytelling i realtid som finns tillgänglig för alla att läsa om medan projektet pågår, berättar Prem.

Han framhåller att transparensen är väldigt viktig för att företags hållbarhetsprojekt ska uppfattas som trovärdiga.

– Utomstående, till exempel potentiella anställda, får hela tiden svart på vitt varför projektet har skapats, hur det påbörjades och vad målet är. Det skapar trovärdighet och visar att det är ett autentiskt projekt och inte bara någon form av whitewashing. Det är viktigt att vara öppen med sina satsningar, även i det fall projektet inte når sina mål. När du berättar hela historien bakom så tror människor på dig och som företag skapar du dig då allierade. Om företag försöker dölja misslyckanden skapas istället cynism, menar Prem.

Valde etablera företaget i Västerås

Gyghub har funnits i Prems tankar under en lång tid. – Jag föddes i Indien och utbildade mig där inom handel och mjukvaruutveckling på 1990-talet. Efter examen arbetade jag runt om i världen. 2012 flyttade jag till Sverige och när min dotter föddes 2015 fick jag chans att stanna upp i livet och hoppa av hamsterhjulet. Jag hade då länge tänkt på att man inte ska behöva välja mellan att ha en karriär och att jobba för en god sak.

Prem började testa sin idé med olika företag i sitt nätverk i Stockholm. Då kom han i kontakt med Johannes Lundsten som direkt nappade på idén. Tillsammans har de byggt upp företaget och utvecklat tekniken. Trots att de båda bor i Stockholm har de valt att etablera sitt företag i Västerås.

– I Västerås är innovationsstödssystem integrerat och alla som arbetar med stöd till företag är nära sammanlänkade. När du väl är inne i systemet kan du få hjälp från många olika håll. När vi förra året fick chansen att ansluta oss till Create och SynerLeap öppnades dörrarna till hela regionen. På Create har vi fått stor hjälp av deras affärsutvecklare. En av de stora fördelarna med SynerLeap är att vi där blir som en kollega och jämlik partner med alla som arbetar på ABB och får tillgång till hela deras ekosystem på ett fantastiskt sätt. Även ALMIs mentorer har varit väldigt viktiga för oss. Jag kan verkligen rekommendera fler att ta hjälp av ALMI för rådgivning. För oss var valet av Västerås därför enkelt. Det är naturligt att vara baserad där vi blivit så välkomnade och fått bra hjälp på vägen, säger Prem.

Plattformen i skarp version i våras

Prem började arbeta heltid med Gyghub 2017 och i våras kunde plattformen släppas i en första skarp version.

– Många organisationer har idag visat intresse. Exempelvis har Katrineholms kommun startat en pilot med fem projekt i kommunen. Mattecentrum använder plattformen för att hitta volontärer och vi för även samtal med flera större företag. För oss är inte målet att bara nå ledningsnivå i organisationer utan att sprida konceptet till de som är engagerade för hållbarhet på alla nivåer i organisationer, säger Prem Kumar på Gyghub avslutningsvis.