Malin Johansson, ridskolechef för Hallsta Ridklubb.

Från spretiga viljor till bästa ridklubben

När ridskolechefen Malin Johansson tillsattes år 2000 var Hallsta Ridklubb en organisation utan struktur och med många spretiga viljor. En kryssning blev början på den nödvändiga förändring som ledde till framgång. Idag får de besök från många andra ridskolor som vill höra om hur de lyckades.

Redan i tonåren var Malin Johansson med och startade upp Hallsta Ridklubb 1989. Efter att i många år arbetat som ridlärare fick hon år 2000 möjlighet att bli ridskolechef. Utan en tydlig struktur och gemensam målbild i föreningen skapades en otrygghet vilket ledde till att föreningen tappade medlemmar.
-Föreningen saknade under flera år en tydlig riktning. Det var spretigt med många olika viljor som ville åt olika håll. Vi saknade struktur i organisationen och än värre hade vi glömt varför vi fanns tilll och vad syftet var med föreningen när den skapades, säger Malin.

Nu måste vi göra något

Det blev allt svårare att få medlemmar engagerade i föreningen och ridskolan var hotande nära att behöva stänga. Då tog en av föreningens grundare Torbjörn Andersson initiativet och sa: “Nu måste vi få stabilitet igen!”

Kryssning starten

Tillsammans med Torbjörn såg Malin till att föreningen tog hjälp av Marie Höljer från RF-SISU. Under ledning av Marie som processledare åkte all personal, alla styrelsemedlemmar och nyckelpersoner på en konferenskryssning 2011 för att kunna få ordning på föreningen igen.
– Vi såg det som en fördel att åka på kryssning så att ingen kunde avvika under processen. På plats kunde vi långsamt börja bena ut vad som skulle bli de viktigaste pusselbitarna i organisationens framtid. Med små små steg började vi spåna på en verksamhetsidé, värdegrund och ny vision för ridklubben, berättar Malin.

Ny värdegrund

Sedan tog de med sig insikterna från kryssningen och fortsatte jobba vidare i föreningen. 2012 åkte de på konferens igen.
– Då skrev vi ned en tydlig verksamhetsidé, för vilka vi finns och varför vi finns. Dessutom tog vi fram vår värdegrund som bygger på horsemanship, allas lika värde, respekt, glädje, ansvar, kunskap, kvalitet och kamratskap.

Från ord till handling

Dessutom gjordes det tydligt med befogenheter i organisationen. Vem som äger varje fråga och inte minst vilka som har rätt att fatta beslut för hela föreningen.
– Vi tog fram en långsiktig strategi och vilket arbete som behövde göras i närtid för att leva upp till de långsiktiga målen. Det som är det fantastiska är att vi lyckades gå från ord till handling, så att vi verkligen kom att börja arbeta och leva efter vår verksamhetsidé och våra strategier. Successivt vändes den negativa utvecklingen, fler elever kom till ridskolan, fler vill engagera sig i föreningen och organisationen fick en ny stabilitet, säger Malin.

Alla måste med

Vad blev den nya verksamhetsidén?
– Verksamhetsidén är i huvudsak att vi ska driva ridskola. Det är kärnan i vår verksamhet, den ska alltid vara nummer ett, det är därför finns vi till. Andra aktiviteter så som tävlingar är viktiga men måste alltid ske med hänsyn till ridskolan. Den här inriktningen måste alla som sitter i styrelsen och all personal ställa upp på. Det skapar en trygghet, säger Malin.

Ny vision

Berätta mer om värdegrunden.
– Värdegrunden genomsyrar allt vi gör, hur vi är mot varandra, hur vi är mot hästarna och hur
vi ska utveckla verksamheten. Vi insåg nog inte vidden av hur viktigt det var. Värdegrund kändes
först lite tråkigt, något man helst skummar igenom. Nu förstår jag hur viktig den är och vad vi har haft för nytta av den. Det är en stående punkt på varje styrelsemöte och personalmöte. Om vi ska skapa ett nytt projekt så kollar vi alltid av hur det stämmer överens med värdegrunden. Vi tog även fram en vision om ett modernt hästcentrum som skulle vara det självklara valet för alla som vill rida i vår region.

Nytt hästcentrum

När de såg att verksamheten ökade och att det fortfarande fanns en efterfrågan som de hade svårt att mäta så började de undersöka möjligheterna att etablera en ny ridskolebyggnad i enlighet med visionen.
– För att se om det fanns underlag för en ny större ridskola så gjorde vi en ordentlig marknadsanalys, samt en djupgående analys av vår verksamhet. Det här var ett viktigt underlag i vår dialog med kommunen. Efter en relativt kort process med kommunen och en öppen dialog med medlemmarna så började utformningen av den nya ridskolan – där arbetsmiljö och säkerhet stod i fokus. Stallbygget påbörjades 2016 och invigdes hösten 2017.

Sveriges finaste klubb

Köerna till ridskolan var långa innan de byggde nytt. Tack vare den nya anläggningen kunde de avsevärt öka kapaciteten i antal elever.
– Nu har vi även utrymme för kringprojekt, till exempel så föder vi upp våra egna hästar nu. Vi kan även ha mycket fler och större tävlingar, både på lokal och regional nivå. Dessutom hyr vi ut anläggningen till rashästföreningar som har utställningar och även hundklubbar. Vi är stolta över att den nya ridskolan har extremt hög standard ur arbetsmiljösynpunkt. Människor som vistas här har det mycket mycket trevligare. Jag skulle säga att det här är den finaste ridskolan i Sverige, i alla fall sett till de 35 miljoner som det kostat att bygga den. Det är kul att vi fått mycket uppmärksamhet i hela hästsverige. Vi har föreläst på ryttar-EM, Hästföretagarforum och fått besök från många andra ridskolor.

Bemötande

Ett av de områden som de fått mycket positiv uppmärksamhet för gäller bemötande av nya medlemmar.
– När det kommer nya ridskoleelever så tar vi emot dem när de kommer in, vi ger föräldrarna ett material att läsa och ser till att varje elev får ett personligt bemötande. Efter första lektionen så kontaktar vi dessutom alla föräldrar och elever för att höra efter hur de trivdes. Vi följer också upp upp alla elever som slutar eller bara helt enkelt inte kommer på en träning. Ibland kan det vara så enkelt som att den dagen inte passar med familjens livspussel och att vi då kan göra så att de byter grupp. För oss är ju ridskolan centrum i vår verksamhet, då behöver vi se till att alla ridskoleelever trivs bra här. Det är ju inte svårare än så.

Vision till verklighet

Nu är det åtta år sedan Hallsta Ridklubbs vision formulerades.
– Då uppfattade vi vår vision som ett avlägset mål. Tack vare den nya anläggningen som vi byggt är vi nu extremt moderna, samtidigt är vi ännu inte riktigt det självklara valet för alla som vill rida i vår region. Här finns förstås tuff konkurrens från andra ridskolor i regionen, men vi är på god väg, säger Malin Johansson avslutningsvis.

Hallsta Ridklubb

Skiss över hur Hallsta Ridklubbs nya anläggning skulle bli. Idag fyra år senare är skissen verklighet.