Att arbeta på Northvolt är en unik möjlighet att arbeta på ett av historiens mest spännande industriprojekt.

Från forskning till historiskt industriprojekt

När det talas om förebilder och pionjärer på hållbarhetsområdet nämns namn som entreprenören Elon Musk och aktivisten Greta Thunberg. Inom sina respektive kretsar benämns de till och med som hjältar. I Västmanland har vi våra egna pionjärer inom hållbarhetsområdet. Framgång träffar Emma Nehrenheim, professor i miljöteknik och hållbarhetschef på Northvolt, som definitivt tillhör en av regionens egna hållbarhetshjältar.

Emma Nehrenheim är uppvuxen i Västerås och har sedan barnsben haft ett stort intresse för natur och miljö. Vägen till dagens arbetsliv gick via en ingenjörsexamen på Mälardalens högskola.
– Jag brukar säga att jag är ett ganska typiskt ABB-barn, där min pappa arbetade på ABB och min mamma i offentlig sektor. Engagemanget för naturen har alltid funnits där, dels genom att jag haft egna hästar och ridit hela livet, dels genom ett engagemang i scouterna. Tidigt blev jag frustrerad över skövlingar av regnskogen. När jag utbildade mig till civilingenjör så var fortfarande inte kopplingen mellan ingenjörsutbildningarna och miljöfrågorna så starka. Det har kommit senare. Med min bakgrund var det naturligt att bli civilingenjör. Jag hade också hela tiden haft en nyfikenhet och fascination för hur ett samhälle byggs upp och utvecklas. Jag var tidigt intresserad av industriella frågor och hur man kunde bygga ihop miljöfrågorna med industrifrågorna, berättar Emma Nehrenheim.

Före sin tid

Efter examen så blev Emma doktorand i miljöteknik där hon arbetade med projektet CLEAN som syftade till att föra samman forskningen på Mälardalens Högskola, miljöteknikföretag och resurser vad gäller affärsutveckling.
– Projektet var lite för tidigt ute och vi fick inte det genomslag som vi önskade. Exempelvis var solceller då ännu inte så billiga som de har blivit idag. Däremot fanns tekniker för att reducera koldioxid och minska energiförbrukning. Det fanns även intressanta och lovande startups på området men de agerade i en egen nisch vid sidan av och deras nya innovationer fick inte genomslag i de större företagen. Det var inte förrän pionjärer som Elon Musk med flera visade på de kommersiella möjligheterna som det smällde till globalt och hållbarhet på riktigt kom mer i fokus.

Från sanktioner till kunders efterfrågan

Här har det på tio år skett ett otroligt stort paradigmskifte förklarar Emma.
– Hållbarhet har gått från att utgå från myndigheters sanktions-orienterade krav till att det nu är kundkretsen som förväntar sig och kräver hållbara strategier hos företagen. Det här är en verklig efterlängtad förändring inom hela miljöteknikbranschen, säger Emma.

Nya och större utmaningar

Emma disputerade 2009 med en avhandling om hur industriavfall kan användas för att rena vatten. I forskningsprojektet samarbetade hon nära Mälarenergi och Eskilstuna Energi och Miljö med frågor som låg nära deras verkliga utmaningar. I projektet visades hur furubarkflis och masugnsslagg kunde användas för att fånga upp tungmetaller i vatten.
– Intressant är att det finns en tydlig linje mellan min forskning om separering av metaller och vatten till det jag arbetar med idag på Northvolt. Efter att jag blivit teknisk doktor byggde jag upp en forskargrupp på MDH och fick möjlighet att jobba mycket internationellt, bland annat i International Water Association. Parallellt med det kände jag att behövde ett annat lager av stimulans, där jag ville arbeta ännu närmare näringslivet. Jag har alltid varit intresserad av affärer i grunden, inte som ett kall så som när det gäller miljö och hållbarhetsfrågor, men mer som ett personligt intresse.

Kraften i näringslivet

Vad intresserar dig med affärer?
– Kanske framförallt för att jag är en tävlingsmänniska, det gör att förhandlingar och affärer blir intressant. Sedan är ju också industrins förmåga att göra bra och hållbara affärer den stora motorn i samhällsutvecklingen. Om du är professor kan du utbilda hur många som helst i en sanning, utan att du kan vara säker på att den får genomslag i samhället. På samma sätt kan du i ett forskningsprojekt hitta en ny process som du vet fungerar väldigt bra, men det är inte säkert att det ändå får tillräckligt med resurser för att den skall användas och fungera. I ett industriprojekt däremot kan du växla upp en process obegränsat om den är av nytta för den som sitter mitt emot på andra sidan bordet, det vill säga om det finns en affär i det hela. Det finns en sådan kraft i näringslivet som fascinerar mig och därför insåg att det är till näringslivet jag måste gå om jag vill göra något som verkligen förändrar samhället, förklarar Emma.
Emmas internationella erfarenheter kom väl till pass när hon började på ABB Power Generation som ansvarig för VA-projekt.
– För mig passade det väldigt bra, då jag är duktig på processer. Jag hade dessutom bra förståelse för den här typen av företag, genom tidigare samarbete med företag så som Mälarenergi med flera och förstod vilka behov som de har. Det här arbetet gav mig precis mer av den verklighetsförankring som jag kände att jag behövde och en möjlighet att påverka samhället på riktigt i faktiska industriprojekt.

Skriver industrihistoria

Under 2017 kom en helt ny möjlighet för Emma när hon fick frågan om att börja på Northvolt. Hon beskriver att hon redan på sitt första möte med Northvolt såg att det här kommer bli ett bolag som kommer skapa något stort och betydelsefullt.
– Jag förstod direkt när jag träffade teamet att det här kommer att lyckas och få betydelse för omställningen av hela fordonsindustrin. Northvolt kommer att göra extremt stor skillnad på kort tid och ta steg för klimatet som är revolutionerande. Det här liknar industrialiseringens vagga när man byggde ut elnätet. Nu bygger vi med Northvolt en ny basindustri med hållbarhet och miljö i fokus. Det här var en möjlighet som du bara får en gång under din karriär, berättar Emma.
När Emma anställdes på Northvolt som hållbarhetschef var de bara 20 anställda. Idag är de bara på siten i Västerås flera hundra anställda. Hon berättar mer om sin roll idag.
– Jag har två olika huvudsakliga uppdrag, det ena handlar om governance och det andra affärsenheten Revolt. När det gäller governance arbetar jag med miljötillstånd, sätta interna mål och alla frågor kopplat till det. När vi ska bygga gröna fabriker och gröna produkter är det självklart avgörande att vi har ett miljö- och hållbarhetsmässigt footprint som är bra. Här samarbetar jag mycket med duktiga personer på Naturvårdsverket och Länsstyrelsen. Vår tradition i Sverige med konsulterande myndigheter är en stor fördel för oss i näringslivet. Jag brukar säga att de är mina gratiskonsulter då de är generösa med sin kunskap.

Flygbild av Northvolt1 i Skellefteå där även den fullskaliga batteriåtervinningsanläggningen Revolt kommer att stå klar under 2022.

Northvolt

Batteriåtervinning

Den andra delen av Emmas uppdrag handlar om Northvolt Revolt som är företagets nya verksamhet för återvinning av batterier.
– Här har vi ett team som jobbar med att kommunicera och stötta våra kunder i de här frågorna. Hur de ska kunna skapa bra flöden för återvinning av batterier. En av de viktiga drivkrafterna bakom det här att återvinning innebär en stor kostnadsbesparing, 50% av kostnaden i ett batteri står råvarorna för. Det här gör att det för bilföretagen blir attraktivt att arbeta med de här frågorna. Ju bättre återvinningen av batterier blir desto mer kan priserna på elbilarna pressas, vilket i sin tur förstås ökar den möjliga kundgruppen. 2030 skall vi ha nått en produktion av 150 gigawatt, då är vårt mål att 50% av råmaterialet ska komma från återvunna batterier. De återvinningsprocesser som tas fram inom Revolt är världsunika. Det är en lyx att på nära hand få se det utvecklas.

Hållbarhet

Hur ser du på hållbarhetsbegreppet och Northvolts ansvar?
– Det ligger ett tungt ansvar på oss då vi vill vara en driver för omställningen av hela fordonsflottan i Europa. Det som är en fördel med vår position är att de som söker sig till oss inte kommer acceptera om Northvolt inte lever upp till sina åtagande vad gäller hållbarhet. Vi har stora förväntningar på oss från varje enskild medarbetare. Sedan finns det områden där vi ännu inte är klara med hur vi ska lyckas, det gäller till exempel gruvbrytningen i Kongo. Där driver vi på för att göra den mer hållbar och för att i framtiden kunna bli en ansvarsfull köpare och kanske till och med våga köpa vårt råmaterial därifrån.
På frågan om vad som är mest spännande svarar Emma “allt naturligtvis”.
– Med den här rollen på Northvolt så får jag otroligt stor utväxling för mina insatser. Jag kan inte ens gissa mig till vilken annan roll jag kunnat ha där jag skulle få så stort avtryck. Sedan är det alla mina kollegor. Jag hade aldrig kunnat tro att jag skulle kunna bo kvar i Sverige och jobba med experter från Japans mest högteknologiska företag och superentreprenörer från Silicon Valley. Ska man utvecklas själv så måste man omge sig med personer som är smartare, snabbare och twistar ens perspektiv. Annars riskerar du att stagnera.

Zooma in och ut

Vad gäller ledarskap så menar Emma att det krävs större detaljkunskap än vad som ibland brukar framhållas.
– När du söker dig till en utmaning så behöver du ha ledare som kan utmana. En ledare behöver vara bra på att zooma in och zooma ut. Det är viktigt att både kunna se detaljer och kunna coacha medarbetare. Hos oss på Northvolt så kan alla i ledande ställning berätta om alla viktiga siffror och processer om de så väcks mitt i natten.
Det är svårt att inte fascineras av Emma Nehrenheim. Intrycket man får av henne är att hon är en person som verkligen skapar sin egen framtid och inspirerar med sitt driv och sin rakhet. På frågan om vilka råd hon har till unga som är på väg ut i arbetslivet svarar hon direkt.
– Kan du jobba på Northvolt, så tycker jag definitivt du ska ta den chansen. Det är en unik möjlighet att få arbeta med de absolut främsta inom sitt område och med ett av historiens mest spännande industriprojekt. Så ta chansen och skapa verklig förändring. När jag var barn så tänkte jag mig nog att jag skulle bli nästa Jane Goodall och hjälpa schimpanser. Nu förändrar jag världen på ett annat men minst lika spännande sätt, säger Emma Nehrenheim avslutningsvis.

 

PROFILEN

Emma Nehrenheim

Roll: Miljö- och hållbarhetschef Northvolt

Ålder: 41 år

Bor: Västerås

Bakgrund: Har en bakgrund som forskare och är professor i miljöteknik vid Mälardalens Högskola. Har tidigare även arbetat på ABB. Idag driver hon bland annat utvecklingen av Northvolt Revolt, som är en satsning på återvinning av batterier.