– Framtiden beror på vår förmåga att anpassa oss, lära och leda

Claudia Olsson är en av Sveriges främsta röster inom framtidsfrågor, digitalisering och ledarskap. Som utsedd till Young Global Leader tar Claudia med oss in i framtiden och berättar vad vi har att vänta oss.

Claudia har en imponerande meritförteckning. Hon är både civilingenjör och civilekonom, har jobbat på FN i New York, med sjukvårdsinnovation i Singapore och varit sakkunnig på utrikesdepartementet. Men det var när hon kom i kontakt med den NASA-anknutna tankesmedjan Singularity University som hennes fokus på artificiell intelligens, nanoteknik och bioteknik utvecklades.

– Sverige har digitaliserats snabbt och det finns mycket kreativitet och innovation här. Men vi behöver satsa mer – precis som Kina och USA gör just nu. Jag såg behovet att hjälpa ledare att förstå potentialen med AI och ny teknik och hur ledarskap måste anpassas för att ta tillvara på möjligheterna som skapas. Därför grundade jag företaget Stellar Capacity som jobbar med digitalisering och ledarskapsutveckling. Vi har haft samarbeten med företag med rötter i Västmanland, det är en väldigt spännande region, berättar Claudia.

Att möta digitaliseringen

Stellar Capacity fokuserar på utbildning för chefer och ledare kring möjligheterna med teknik, digitala mindset och förändringsledarskap, samt har haft uppdrag för bland annat Europeiska kommissionen och World Economic Forum, som även utsett Claudia till en Young Global Leader. Vilka färdigheter och kompetenser behövs då för att möta digitaliseringen?

– Studier från Europeiska Kommissionen pekar på att 42 procent av Europas medborgare saknar basala digitala färdigheter. Utvecklingen går åt rätt håll men kompetensgapet är ändå för stort. Det som krävs är kunskap kring programmering, AI, data science, UX och blockchain. Men även det som ibland kallas för mjuka värden, som vi på Stellar Capacity kallar power skills, behövs fortfarande. Det är färdigheter som en bra ledare behöver så som kreativitet, emotionell intelligens och samarbetsförmåga.

Claudia vill betona att det görs bra satsningar på digitalisering i Europa men menar att än mer borde göras.

– Jag upplever att Europa länge varit ledande inom innovation och kreativitet och därför inte upplevt samma höga förändringstakt under de senaste åren. Detta i kontrast till tillväxtmarknader som förändras med väldigt hög hastighet då länderna tar till sig den senaste tekniken. Nu är det dags för oss att öka tempot för att även fortsatt kunna vara i framkant, säger hon.

Kontinuerligt lärande

Hon menar att Europa måste investera för att få till ett skifte, vilket inte bara kräver vilja utan också koordinering.

– Vi måste både lära av andra och definiera våra egna visioner. Nu när marknaden skiftar snabbare krävs ett ekosystem-tänk med fokus på strategiska partnerskap för att snabbt kunna anpassa sig. Vi ser i våra program i Stellar Capacity att när aktörer från till exempel Scania, ABB, NCC, Vinnova och andra organisationer möts så möjliggör det för helt nya idéer och samarbeten.

Något annat Claudia betonar är vikten av kontinuerligt lärande.

– Vi måste fokusera mer på aktivt lärande genom hela livet eftersom tekniska färdigheter snabbt blir förlegade. Informationssamhället kommer gå upp i en helt ny nivå, det är vad den fjärde industriella revolutionen handlar om. Då blir det viktigt att ta tillvara på den mänskliga nyfikenheten och viljan att lära och utvecklas på jobbet. Det finns också studier som visar att om ledare själva föregår med gott exempel vad gäller kompetenshöjning så påverkar det lärandebeteendet i hela organisationen, säger Claudia.

Vad händer med arbetsmarknaden när mer robotiseras eller utförs av AI?
– Mycket manuell arbetskraft kommer fortsätta robotiseras. Inom industrin talar man till exempel om dark warehouses, fabriker och lager som inte kommer behöva lampor eftersom enbart robotar kommer att arbeta där. Ett annat exempel är Soft robotics där robotar kan reparera sig själva när de slits ut eller skadas. Så vad kommer vi människor göra framöver kan man undra? Vårt motto på Stellar Capacity är ”We teach skills that robots can’t replace!”. Med det menar vi alla de kunskaper kopplade till innovation, kreativitet och ledarskap som är unika för oss människor. Robotar kan räkna ut saker så mycket snabbare än vi men människor har en förmåga att ställa frågor och att vara närvarande och emotionellt intelligenta, det måste vi ta tillvara på.

Samhället måste ha beredskap

Att samhället är mitt uppe i stora förändringar är tydligt men om utfallet blir positivt eller negativt beror på hur utvecklingen förvaltas.

– Visst kan den snabba teknikutvecklingen i vissa regioner medföra en ökad polarisering men jag ser inget skäl varför teknik inte istället skulle kunna möjliggöra en mer jämlik värld. Dock sker detta inte nödvändigtvis automatiskt, utan tekniska framsteg måste även aktivt tillgodogöras i den basala infrastrukturen, exempelvis inom hälsovården och inom utbildningsväsendet. Och det krävs samhällssystem för att göra det på ett säkert sätt. Vi utmanar utbildningsdeltagare att börja reflektera kring scenarion som till exempel var ansvaret ligger när AI hjälper till att fatta viktiga framtida beslut. Var ligger ansvaret och hur kan beslutsfattandet ske ansvarsfullt utifrån ett etiskt perspektiv? Det krävs beredskap för sådana frågor.

Ta ansvar för egna lärandet

I nuläget finns det viss ojämlikhet i användandet av teknik, något som Claudia tycker det finns förutsättning att förändra.

– De allra flesta har potential och förutsättningar att ta till sig kunskap om ny teknik och eftersom tekniken utvecklas finns det stora möjligheter att hoppa på tåget. Men det kräver mod av organisationer och individer. Man måste ta ansvar själv för det egna lärandet. Jag tror också att när utbildningar skiftar till mer utmaningsdrivna kommer det till exempel inspirera fler individer med olika bakgrunder att vilja lära om tekniken. Teknik påverkar många olika aspekter av samhället och det går att komma in med olika perspektiv. Sedan är förebilder också viktigt, representation av digitala ledare med olika bakgrunder, säger hon.

Handlar mycket om mindset

Hon menar att det är en vanlig missuppfattning att digitaliseringen bara är en fråga om teknik.

– Det handlar lika mycket om ett mindset, förmågan att skapa partnerskap och samverkan. Därtill hör digitaliseringen och globalisering ihop. Inte minst under pandemin har det blivit tydligt hur globalt sammankopplade vi är. Vi har ju också genomgått ett skifte till mycket mer distansarbete. Det går att sitta i Arboga och samarbeta med Mumbai. Det är intressant att undersöka hur vi kan utöka det framöver. I vår lanserar vi en kurs i just framgångsrikt ledarskap på distans med Stellar Capacity.

Vad tror Claudia då att vi har att vänta framöver?
– Framtiden uppfattas både som närmare och längre bort än den är. Vissa tekniska områden får mycket medial uppmärksamhet så att de uppfattas som etablerade fast den tekniska mognaden inte alls finns där än. Andra områden utvecklas snabbt framåt i det tysta. Där finns exempel inom informationsöverföring, genomsekvensering och förnybara energikällor för att nämna några. Hur utvecklingen kommer att påverka samhället och på vilket sätt tekniken kan komma oss till nytta kommer bero mycket på vår förmåga att anpassa oss, lära och leda in i framtiden, säger Claudia Olsson avslutningsvis.