Första bussdepå att testa energilagring

Svealandstrafiken blir först i Sverige med att testa ett batterilager för elbussar. Projektet som medfinansierats av Vinnova är en del av en större satsning på att möjliggöra storskalig elektrifiering av persontransporter.

Geert Schaap, chef för teknik och innovation på Svealandstrafiken.

Framgång träffar Geert Schaap, chef för teknik och innovation på Svealandstrafiken, och Jonas Thyni, vd på Recap Power som är koordinator för projektet ”Elektrifierade persontransporter – en del av den smarta staden”

– Energiomställning av fordonssektorn är helt avgörande för att nå klimatmålen samtidigt som många transportoperatörer ser laddningen som en utmaning för en storskalig omställning. Laddningsmönstret är att bussarna kan laddas länge under natten, och sedan körs intensivt på morgon och eftermiddag. Utmaning blir då att många fordon behöver ladda med hög effekt samtidigt vid lunchtid och då räcker inte kapaciteten från elnätet till, säger Jonas Thyni. 

Hitta rätt affärsmodell

En nyckel är att kapa effekttoppar samtidigt som det går att hjälpa elnätet under andra tider på dygnet, förklarar Jonas.

– Genom att sälja kapacitet från ett stationärt batteri, bara under den tid som bussföretag behöver kapaciteten, kan vi lösa kapacitetsproblem vid snabbladdning och övrig tid sälja kapaciteten till elnätet. Det skapar en ny intäktsström som är viktig för att finansiera investeringen i ett stationärt batterisystem. I projektet har vi lärt oss att den största utmaningen ligger i att hitta en kommersiell modell där det blir lönsamt att investera i batterilager. Affärsmodellen är viktig för att lyckas med en storskalig omställning. Recap Energy, moderbolag till Recap Power, är ett finansbolag som säljer energi som en tjänst, vilket underlättar genomförandet av sådana här projekt. 

Jonas Thyni, vd Recap Power.

Vilken betydelse har det här projektet för Svealandstrafiken?

– Svealandstrafiken ägs av Region Västmanland, vilket gör att vi behöver tänka på samhällsnytta. Om vi som bussoperatör kan bidra till att balansera elnätet med batterilager så finns det självklart ett stort värde i det. Görs det i större skala är det ju även en möjlig intäktskälla. Nu är vi på gång med ett första test i Västerås, som tidigare var planerat att börja i somras, säger Geert Schaap. 

Projektet inkluderar även smart laddning nattetid då kapacitet för laddning fördelas baserat på vilken buss som behöver energi och i vilken ordning de ska lämna depån. En fördel med projektet är ett batterilager kopplat till solceller potentiellt gör Svealandstrafiken mer oberoende. 

– Så som bussoperatör har vi traditionellt varit beroende av externa parter när det gäller drivmedel. Om vi byter till elbussar och kan ladda bussarna med vårt eget batterilager så går vi från att vara en linjär inköpare till att spela en aktiv del i energisystemet. Samtidigt är vi ett transportbolag, vi är inte experter på energisystem, då är det jättebra att vi kan få hjälp av andra specialiserade företag i den här processen, säger Geert. 

Först med att testa

Status i projektet är att batterisystemet är driftsatt och installerat, men ännu är inte alla tjänster i drift. 

– Första delen blir att vi kapar effekttoppar och därmed ökar laddkapaciteten för våra bussar dagtid. Samtidigt kan det betonas att det här är en testverksamhet, vi kommer att stöta på patrull på olika sätt. Intressant är samtidigt att många pratar om batterilager men vad vi sett verkar vi vara först i Europa att använda det för bussdepåer. Även för åkeriföretag med ellastbilar skulle batterilager kunna bli en intressant lösning. En fördel för Svealandstrafiken är att vi kör vår egna bussar, planerar vår egen trafik och står för depån vilket gör att vi har ett helhetsgrepp. Då vi ägs av regionen kan vi tänka i 40-årsperspektiv i jämförelse med till exempel SL och Västtrafik som upphandlar busstrafik på 5-8 års sikt. Då blir utmaningen vem som ska investera i batterilagret. Det är positivt för regionen att ett sådant innovationsprojekt kan hamna här i Västmanland, säger Geert Schaap, chef för teknik och innovation på Svealandstrafiken.