Få en global arbetsmarknad med Relocation Service

Att flytta till ett nytt land kan vara en utmanande upplevelse, särskilt när det kommer till att hantera alla praktiska aspekter av att etablera sig på en ny plats. För företag och anställda som flyttar till Sverige kan det vara en lättnad att veta att det finns professionella tjänster som kan underlätta övergången. Handelskammaren Mälardalen Relocation Service är en tjänst som erbjuder stöd och hjälp med allt från arbetstillstånd och boende till personnummer och bankkonton.

Handelskammaren Mälardalen kan hjälpa till att lösa både praktiska och administrativa utmaningar för företag och anställda som flyttar till Sverige. Foto: Handelskammaren Mälardalen

Projektledaren Marcus Ellervik är ansvarig för organisationens relocation-verksamhet.

– Vårt huvudsyfte är att främja tillväxt inom näringslivet i Västmanlands län, Eskilstuna och Strängnäs kommuner, samt i Mälardalsregionen. Som en del av Handelskammaren erbjuder vi en omfattande relocation service för företag som anställer personal från andra länder. Vi hjälper till med allt från att skaffa arbetstillstånd och hitta bostäder till att ordna personnummer, 

mobilabonnemang, försäkringar och skola för barnen. Vår målsättning är att ta hand om alla praktiska och administrativa aspekter så att företagen och deras anställda kan fokusera på sina arbetsuppgifter och integrera sig smidigt i det svenska samhället.

Utöver att erbjuda praktisk hjälp och lösningar erbjuds även rådgivning och support till företagen.

– Vi kan svara på frågor som rör anställning av utländsk personal och ge råd om olika aspekter av arbetsgivarrollen. Vi hjälper företag att navigera genom regelverket och se till att de följer rätt procedurer när det gäller exempelvis anmälningar till Skatteverket och Arbetsmiljöverket. Genom vår erfarenhet och kompetens kan vi ge värdefull vägledning i olika frågor som kan uppstå i samband med företagsflytt och anställning av internationell personal.

Marcus Ellervik, projektledare.

Företag kan ta kontakt med Handelskammaren Mälardalen när de behöver hjälp med relocation.

– Idag finns ett etablerat samarbete med ungefär 25 företag, vilket innebär att vissa företag återkommer regelbundet för att använda våra tjänster. Vi kan även hjälpa till med att hitta personer för internationell rekrytering om man inte hittar den kompetensen man söker i Sverige. Vi samarbetar med EURES, European Employment Services, som är en del av arbetsförmedlingen och finns i alla EU-länder.

En förlängd arm för HR

– Vi ser oss själva som en förlängd arm för företagens HR-avdelningar. Vi tar hand om alla de praktiska och administrativa detaljerna som kan vara svåra och tidskrävande för HR-personal att hantera. Genom att överlåta de praktiska och administrativa uppgifterna åt oss kan HR-avdelningen fokusera på att rekrytera och utveckla personalen samt främja företagets tillväxt. Vår service avlastar HR-avdelningen och låter dem ägna sig åt strategiska uppgifter.

Att flytta till ett nytt land kan vara en utmaning både för företag och anställda. 

– Språkbarriärer, kulturella skillnader och det administrativa arbetet kan vara överväldigande. Vår service spelar en viktig roll i att underlätta denna övergång genom att erbjuda expertis och stöd. Vi minimerar stressen och osäkerheten för både företaget och de anställda genom att ta hand om alla detaljer och ge vägledning genom hela processen.

Snabbare processer

Expertkunskapen kring administration och regelverk på Handelskammaren Mälardalens Relocation Services gör att rekryteringarna ofta blir effektivare och snabbare.

– Det sparar tid och minimerar eventuella förseningar. Vi är specialiserade inom att underlätta företagsflytt och har en djup förståelse för de utmaningar och behov som företag och anställda kan möta. Vi levererar professionell service och skräddarsydda lösningar som är anpassade efter varje företags specifika behov. Genom vår erfarenhet och vårt etablerade nätverk kan vi snabbt och effektivt lösa olika frågor som kan uppstå under flytten och underlätta integrationen i det nya landet. Vi ser till att den nyanställde blir väl omhändertagen, allt från att hitta boende, skaffa bankkonto till att det står en taxi och väntar när personen kommer fram till Sverige, säger Marcus Ellervik avslutningsvis.