Fredrik Tunberg

Fredrik Tunberg, vd på Sally R sedan augusti 2020.

Ett nytt effektivare sätt att fånga koldioxid

Sally R har en optimeringstjänst som både förbättrar luftkvaliteten i fastigheter och samtidigt sparar energi. Under ett antal år har de vid sidan av det utvecklat en teknik som fångar upp koldioxid i luften på ett resurssnålt sätt. Tekniken är nu färdig för marknaden och leder till bildandet av ett separat bolag: Direct Carbon.

Framgång träffar Fredrik Tunberg, vd på Sally R sedan augusti 2020.

– Just nu händer det mycket i Sally R. Under året kommer vi att knoppa av en verksamhet till ett självständigt bolag som heter Direct Carbon. Bakgrunden är att vi under flera års tid utvecklat en ny teknik för att fånga koldioxid, som vi också patenterar. Vi har arbetat tätt i partnerskap med svenska universitet. Planen var att det här skulle växa fram undan för undan. Runt årsskiftet så fick vi oväntat tidigt ett genomslag för tekniken och fick förfrågningar från kunder som ville köpa våra tjänster.

I den nya konstellationen med två bolag blir Sally R ett renodlat mjukvarubolag som tillhandahåller en molntjänst för fastighetsbolag som förbättrar luftkvaliteten. I det nya bolaget Direct Carbon kommer en ny vd att rekryteras och en ny organisation byggas upp.

– Ett stort kundområde är industriella växthus, då de behöver koldioxid till sin produktion. Idag köper de koldioxid på tub eller i tankar. Den koldioxiden kommer bland annat från förbränning av naturgas. Vår lösning är att fånga koldioxiden från atmosfären eller en fastighet, där den inte är önskad, för att sedan sälja vidare till bland annat växthus.

Hur kom ni på idén med Direct Carbon?

– Allt bygger egentligen på samma ursprungsidé, att göra byggnader mer oberoende av utomhusluft. En stor drivkraft bakom ventilation är idag att ta bort koldioxid för att få till en bra luftkvalitet. Om vi istället fångar upp koldioxiden minskas behovet av utomhusluft. När luftutbytet minskas, så sänks även energikonsumtionen och det blir mer hållbart.

Hur nära att gå till marknaden är ni?

– De första prototyperna blev klara förra sommaren. Sedan dess har det skapats flera nya generationer av prototyper. I början av året hade vi en färdig skarp produkt. Nu har vi ställt ut produkten på en odling under H22 City-EXPO i Helsingborg, där det odlas sallad i en container. Vad vi vet är det första gången som teknik för koldioxidinfångning testas skarpt i Sverige. Salladen växer i det här fallet tack vare uppkoncentrerad koldioxid från Helsingborgsluften. Vi kommer dessutom att göra en fast installation i det nya huvudkontor som Vattenfall bygger i Berlin.

Hur har intresset varit?

– Intresset är skyhögt. Jag har aldrig förut jobbat med en produkt som väckt så mycket intresse som Direct Carbon. En viktig orsak till det är att inomhusodling och inte minst vertical farming, växer otroligt snabbt i hela världen. Bakgrunden är klimatutmaningarna inom jordbruket. Är det till exempel rimligt att vi fraktar gurkor över hela Europa – när de till 97 procent består av vatten? När det gäller vår teknologi söker vi samtidigt områden där vi kan göra störst nytta, det gör vi inte inom lokalproducerad odling. Det som ligger närmast till hands är att utvinna koldioxid storskaligt inom fastigheter eller inom tung industri där det finns stora utsläpp. Koldioxiden kan sedan lagras eller omvandlas till exempelvis olika sorters bränslen. Då börjar vi göra skillnad för klimatet. Samtidigt är det här bara en av en lång rad tillämpningsområden med teknologin. Exempelvis för vi diskussioner med företag som har jättelika odlingar.

Fredrik pekar på betydelsen för rätt mängd koldioxid i luften för människors hälsa och mående.

– Vår maskin fungerar egentligen som en luftrenare, med skillnaden att den också tar bort koldioxid. Det är påvisat att ju högre koldioxid du har i rummet du sitter, desto slöare blir du, dina kognitiva förmågor går ned. Idag är vi väldigt medvetna om riskerna med för höga koldioxid­nivåer utomhus för klimatet, men pratar för lite om hälsoriskerna med för höga koldioxidnivåer inomhus. Problemet har varit att det inte görs luftkvalitetsmätningar inomhus i någon större utsträckning, därför har det gått lite under radarn.

Hur skiljer er produkt ut sig från andras lösningar?

– Alla som arbetar med koldioxidinfångning står inför två utmaningar, dels att skala upp lösningen kostnadseffektivt, dels att göra det energieffektivt. Det är ingen slump att den uppmärksammade testanläggningen med en koldioxiddammsugare, från det schweiziska företaget Climeworks, har satts upp på Island, där det finns en stor tillgång av gratis termisk energi. Vår teknik har en energieffektiv process, dessutom kan vi använda oss av spillvärme i processen vilket gör att den lämpar sig extra på exempelvis industrier, serverhallar, datacenter och andra som har mycket överskottsvärme.

Hur mycket koldioxid fångar ni in?

– I den lösning vi kör nu, för en inomhusmiljö eller ett växthus, så handlar det om ett par kilo per dag. Det gör noll skillnad för planeten. Men det viktiga nu är inte hur många kilo, utan att vi visar att teknologin fungerar. Nu har vi byggt väldigt små portabla enheter. Det gjorde vi medvetet. Kan vi visa att det fungerar i liten skala så kan vi även få det att fungera i stor skala. Vi har en teknologi som vi kan skala upp och potentiellt även kan skala ned.

Hur ser konkurrensen ut?

– Det finns ett stort intresse, inte minst från världens allra rikaste som vill bidra till att göra världen mer hållbar. Men jag tycker inte att man kan prata om konkurrenter när det handlar om att fånga koldioxid. Vi gör ju alla något som blir en pusselbit i att lösa omställningen för klimatet.

Vad behöver ni göra för att nå era mål?

– Både Sally R och Direct Carbon behöver satsa vidare, därför kommer det att resas kapital under året. Det är positivt är att flera befintliga ägare är villiga att tillföra kapital till båda bolagen. Samtidigt befinner sig bolagen i olika utvecklingsfaser. Sally R är i en mer mogen fas redo för världsmarknaden och Direct Carbon i en startup-fas med en ny innovativ teknologi. Vi kommer att fortsätta bygga en del maskiner, däremot kommer vi inte att bli en aktör som bygger stora fabriker. Vi fokuserar istället på själva teknologin.

Hur ser de närmaste planerna ut?

– Det här året verifierar vi teknologin för inomhusodling, nästa år för inomhusmiljöer. 2024 verifierar vi teknologin i processindustrin. Till 2024 kommer vi sannolikt ha tre olika vertikaler där vi levererar själva teknologin som separerar koldioxiden från luften. Om sex-sju år är Direct Carbon ett riktigt stort bolag, kanske på börsen eller inte. Innan det här årets slut kommer det nya bolaget vara uppåt tio anställda och åtta-nio anställda i Sally R där planen är att vara dubbelt så många året efter. Där är huvudfokus att växa på marknader utanför Sverige. Kanske kommer vi anställa folk i andra länder. Så här långt har vi tagit oss till England.

Vad är den långsiktiga visionen?

– För Sally R är visionen att förbättra inomhusklimatet och göra byggnader mer hållbara, samt motståndskraftiga mot utomhusluft. För Direct Carbon – att skapa en planet som är netzero, säger Fredrik Tunberg, vd på Sally R avslutningsvis.