Jenny Emeren

Jenny Emerén, VD Handelskammaren Mälardalen

Ett län med växtvärk

Det händer mycket positivt i Västmanland. Vi har de senaste åren sett flera spännande etableringar. Några av de större och mer uppmärksammade är Amazon och Northvolt. Det har i sin tur bidragit till att fler företag fått upp ögonen för Västeråsregionen som etableringsort. För företag är precis som människor – de vill vara där andra är.

Alla får inte plats. Tillgången på mark, infrastruktur och elförsörjning är begränsad. Detta behöver lösas, men tills dess handlar det om att prioritera och välja etableringar som på olika sätt bidrar till regionens fortsatta tillväxt.

VÄSTMANLAND HAR VÄXTVÄRK. Det är ett bra tecken på utveckling, men regionen har också en rejäl huvudvärk för samtidigt som företagen skriker efter kompetens så har vi landets tredje högsta arbetslöshet. Av den registerbaserade arbetskraften låg andelen arbetslösa i Västmanland på 9,7 procent i augusti jämfört med genomsnittet i Sverige som låg på 7,7 procent. Då får vi inte glömma att de befintliga företagen i de flesta branscher går mycket bra och behöver rekrytera. Västmanland har klarat sig bra under pandemin, vilket till stor del beror på att man hade ett starkt näringsliv redan innan och bra ”ingångsvärde”.

ATT LÖSA kompetensförsörjningen blir den absolut viktigaste frågan för Västmanlands fortsatta tillväxt och framgång. Arbetsmarknadens struktur gör att det tyvärr inte är så enkelt som att matcha de arbetslösa mot jobben. Lösningen ligger i att ta ett helhetsgrepp på frågan där vi är flera aktörer som tillsammans jobbar med kompetensförsörjningen. Stora som små.

Det handlar om att dels få fler att vilja leva och jobba här och dels om att utbilda. Vi behöver lyfta Västmanland som en attraktiv plats, där det finns bostäder och där det går att pendla både inom och utanför länet. Företagen måste bli bättre på att
kompetensutveckla sin personal samtidigt som det måste finnas utbildningar som väl matchar företagens efterfrågan. Här är exempelvis yrkeshögskolan en bra utbildningsform som fortfarande är underutnyttjad, men vi behöver också se till att vi tar till vara på dragkraften av att Mälardalens högskola blir universitet. Jag är övertygad om att vi kan göra det tillsammans. För den kraften finns i Västmanland.

DET FINNS EN sak som skulle underlätta detta arbete rejält och även bidra positivt till en minskad arbetslöshet. Det är att öka andelen ungdomar som börjar, och slutför, gymnasiet. Det är dock en fråga som är större än Västmanland …