Jenny Emeren

Jenny Emerén, VD Handelskammaren Mälardalen

Ett direktiv med stora konsekvenser

Sverige ska få en ny nationell transportinfrastrukturplan, NTP, för åren 2022-2033. Den ­avgör vilka investeringar som kommer att göras i våra vägar, järnvägar och sjöfart. För Västmanlands del är vi beroende av alla transportslagen och med vårt geografiska läge kan en väl fungerande infrastruktur innebära att vi får nära till allt vilket i sin tur är viktigt för tillväxt. För tid och pålitlighet är avgörande när gods ska transporteras och människor pendla.

Tyvärr ser framtidsscenariot inte ljust ut. I Trafik­verkets förslag till NTP saknas viktiga satsningar i vår region. Den främsta anledningen uppges vara att pengarna inte räcker till. Det är inte så anmärkningsvärt i sig då det är dyrt att bygga ­vägar och järnvägar, men att man inte prioriterar åtgärder som enligt Trafikverkets egna analyser skulle vara samhällsekonomiskt lönsamma är desto märkligare. Flera av dessa effektiva åtgärder skulle kunna ge samhällsnyttor som överstiger kostnaden.

Att driva företag och inte satsa på det som ger mest tillbaka för pengarna är ingen bra affärsmodell.

Varför drivs ”företaget Sverige” på det sättet? ­Svaret är att Trafikverket har fått direktiv från ­Regeringen att inte ändra i gällande plan och därmed inte prövat om bättre samhällsnytta kunnat skapas genom att lyfta in dessa åtgärder.

Det får inte vara det som hindrar att stora ­fartyg kan ta sig in genom Hjulstabron, att vi kan åka tåg snabbare både till Stockholm och hela 2 ­timmar snabbare till Oslo från vårt nya resecentrum i ­Västerås.

Kan vi göra skillnad? Som regional oberoende ­näringslivsorganisation med 750 företag i ryggen har vi en stark röst. Den använder vi för att driva opinion, debattera, skriva remisser och brev. Det är ett långsiktigt och viktigt arbete, men vi har goda erfarenheter av att driva på i infrastrukturfrågor. Och vi ger inte upp. Tillväxt tillsammans.