ICA Hacksta

En cirkulär affärsmodell med visioner om nollutsläpp

I drygt 20 år har Svenska Retursystem tillhandahållit återanvändningsbara logistiklösningar, och ser en ökande efterfrågan. Bolagets största anläggning ligger i Västerås och bidrar till att spara in tiotusentals ton av koldioxidutsläpp om året.

Svenska retursystem erbjuder ett cirku­lärt system som tvättar pallar och lådor för svensk dagligvaruhandel, så att de kan återanvändas till nya leveranser om och om igen.

Framgång träffar produktionschef Patrik Halt som berättar mer.

– Vi har ett miljövänligt och kostnadseffektivt system för retur­enheter. De går nytvättade från oss till producenter som packar lådor och pallar ­fulla. Sedan skickas de vidare till grossister och butiker som packar upp varorna innan ­lådorna skickas tillbaka till oss igen. Första producenten betalar en tvättavgift, sedan överförs bara panten på 40 kr per låda mellan de olika aktörerna i kedjan.

Ett branschgemensamt retursystem

Bolaget Svenska retursystem startades 1996 efter att det 1993 börjat som ett projekt. Ägare är Svensk Dagligvaruhandel och Dagligleverantörers förbund.

– Branschen gick ihop för att hitta ett gemensamt system för att minska CO2-utsläppen. Bara i år sparar det här systemet in 35 000 ton CO2 i jämförelse med användandet av kartonger. Även om det finns liknande verksamheter så är det världsunikt att det är branschen som tillsammans driver bolaget. Det är riktigt häftigt att konkurrenter och en hel bransch kan gå ihop och skapa ett bolag där alla användare, stora som små, betalar samma avgifter för en låda.

Första anläggningen för att tvätta ­lådorna startade i Helsingborg år 1999. Tre år senare följde en anläggning i ­Örebro och 2004 etablerades Svenska retursystem även i Västerås.

– Då fick vi hyra KF:s gamla lokaler i Stenby. Den anläggningen hade kapaci­tet att tvätta 40 miljoner lådor om året. Sedan växte systemet och anlägg­ningen blev snabbt för liten. För tre år ­sedan byggde vi en 30 000 kvadrat­meter stor ny anläggning på Hacksta. Jämfört med den gamla lokalen som var på 7 500 kvadratmeter var det ett fantastiskt ögon­blick när vi fick komma in i de rymliga, helt nybyggda lokalerna. Här har vi ­automatiska truckar som kör alla ut­leveranser.

Största anläggningen i Västerås

I Västerås arbetar cirka 70 medarbetare, varav 50 är produktionspersonal. ­Arbetet pågår i fem skift, dygnet runt, årets alla dagar. Och verksamheten växer.

– När vi flyttade in hade vi option på att bygga ytterligare 7 000 kvadratmeter på tomten. Nu har vi utnyttjat den möjligheten och installerat en tredje produktionslina. Vår anläggning i Västerås kan nu producera 105 miljoner lådor om året, i jämförelse med den näst största anläggningen i Helsingborg som producerar 60 miljoner. Västerås har ett fantastiskt geografiskt läge men nu har vi byggt maximalt vi kan på tomten, nästa gång vi expanderar kommer det inte bli i Västerås, säger Patrik.

Trots att anläggningen inte kan bli större sker ständigt ny utveckling.

– Redan när vi började bygga anläggningen i Hacksta förberedde vi för att det skulle gå att installera solceller på taket. Det blir förhoppningsvis av ­nästa år så att vi kan börja producera el till våra egna processer. Vid tillbyggnationen utökade vi även antalet kontorsplatser för att kunna inhysa företagets centrala planerings- och kundserviceorganisation. Det har varit en verksamhet som vi haft på entreprenad i Örebro tidigare, men nu när vi börjar driva det själva kändes det naturligt att de skulle sitta här nära verksamheten, berättar Patrik.

Företagets största utmaning är tillväxten och det ökade behovet.

– Det är ett fantastiskt system som hela tiden utökas. Problemet är att det tar flera år att planera och bygga nya anläggningar, vi hinner inte riktigt med. Det gör att vi ibland får ta hjälp utifrån, exempelvis hyrde vi in oss på en anläggning i Danmark för att öka vår tvättkapacitet. Sedan 2008 har vi en fjärde anläggning i Mölnlycke och vi ­tittar på var vi kan etablera ytterligare en ­enhet. Som produktionschef är det mitt ­ansvar att säkra kapaciteten på lång sikt. En producent som ställer om sin verksamhet för att kunna använda våra lådor ska alltid kunna räkna med att vi kan leverera till dem med hög precision.

Finns det risk att marknaden snart mättas?
– Vi ställer oss själva den frågan. Men än ser vi ingen avmattning i prognos­erna, det finns segment som vi inte är inne i ännu och det dyker upp nya möjligheter hela tiden. Våra största konkurrenter är wellpack-kartonger. Men allt fler aktörer, särskilt kommuner, ställer krav på klimatsmarta lösningar och då är vi överlägsna. Det blir inget spill och våra lådor är lätthanterliga, säger Patrik.

Han ser att transport- och logistikbranchen såväl har ett ansvar som en vilja att bidra i arbetet för att nå klimatmålen.

– Transportbranschens omställning är avgörande för att klimatmålen ska nås. Det finns många bra initiativ men det gäller också att de som upphandlar logistiktjänster trycker på. Vi på Svenska retursystem känner ett ansvar att ligga i framkant gällande minimalt koldioxidavtryck eftersom vi är så stora. Hela vårt system bygger på att vara hållbart och cirkulärt och det försöker vi driva i alla frågor. Därför tittar vi nu exempelvis på vätgasbilar och ellastbilar för att få till fossilfria transporter.

Hur ser du på företagets framtid?
– Vi har förmånen att växa hela ­ tiden, vilket leder till att vi ständigt kan återinvestera i systemet. Jag tror att vi kommer fortsätta fylla en viktig funktion. Samtidigt som vi kommer växa in i andra segment. Jag tror vi kommer fortsätta vara en viktig aktör i branschen, säger Patrik Halt avslutningsvis.