ICA Hacksta

ICA Gruppen har som mål att koncernens alla bolag ska ha helt fossilfria vägtransporter senast 2030, i storstadsregionerna redan 2025. Foto: ICA

Elektrifiering och automation är framtiden för ICA:s centrallager

Matjätten ICA har en lång historia i Västerås och de har idag ett av Sveriges största centrallager på Hacksta. Vad har lagrets logistikchef Karin Björklund att säga om framtidens logistik och transporter?

Anledningen att ICA grundades från början var behovet av att underlätta logistiken.

– Behovet och nyttan med en gemensam logistik är en av huvudanledningarna till att ett antal handlare slog sig samman i en gemensam inköpscentral. Ända sedan logistikverksamheten grundades har vi haft en lagerverksamhet i Västerås. Staden ligger bra till geografiskt och vårt lager försörjer butiker från Mälardalen upp till Norrland, berättar Karin.

Karin Björklund, logistikchef på ICA:s centrallager på Hacksta.

 

På lagret i Hacksta arbetar drygt 1 000 anställda med att leverera 400 000 kollin om dagen till ICA-butiker över hela Sverige.

– Vi arbetar ständigt med att utveckla oss för att vara effektiva och leveranssäkra. Vårt ansvar gentemot ICA-butikerna och deras kunder är att se till att det finns varor i hyllorna. En viktig del i det arbetet är hur vi jobbar tillsammans för varandra på lagret – vi kallar det Leverans med engagemang. Vi har alltifrån lagerarbetare till personal inom planering och produktions- och teknikutveckling. Alla är viktiga!

Vilka satsningar gör ni för framtiden?
– En av våra utmaningar är att höja vår kapacitet i takt med ökande volymer. Inte minst under pandemin har volymökningarna varit både stora och kommit oväntat snabbt. Satsningar görs både inom manuella och automatiserade områden för att behålla vår konkurrenskraft. Några exempel på automation är självkörande truckar för frekventa rutter, vårt höglager och vår helautomatiserade leveranssortering av färskvaror som består av bansystem och ett antal industrirobotar. I framtiden kan vi räkna med att nya områden kommer att ha ännu högre automationsgrad för att ge bästa förutsättningar för både effektivitet och arbetsmiljö.

Är lagerarbete ett jobb som är på väg att försvinna?
– Nej, lagerarbete som yrke kommer att finnas kvar. Vi fortsätter att arbeta med transporter, inleveranser, lagring, expedition och utleverans. Alla delar i den kedjan är inte automatiserade och dessutom behövs kompetent personal även i mer högautomatiserade lagermiljöer.

En annan viktig framtidsfråga för ICA och branschen i stort är miljö och hållbarhet.
– Det är en central fråga för vår verksamhet. ICA Gruppen har som mål att koncernens alla bolag ska ha helt fossilfria vägtransporter senast 2030, i storstadsregionerna redan 2025. Målet ska uppnås genom att investera i ny teknik och att undersöka hur initiativ för att öka nationell produktion av förnyelsebara drivmedel kan stöttas. Biogas är det drivmedel på marknaden som just nu ger lägst miljöpåverkan kombinerat med  kostnadseffektivitet för majoriteten  av våra tunga transporter. Därför kommer biogas att vara viktigt för oss i många år framöver. Parallellt med detta satsar vi starkt på elektrifiering på olika sätt, fler transporter på tåg och att optimera våra rutter.

Redan nu rullar ICAs första eldrivna lastbil på vägarna.
– Elektrifieringen är absolut ett av de allra viktigaste sätten för oss och övriga transportörer att minska utsläppen i den takt som krävs. I november 2020 inledde ICA Sverige ett samarbete med Volvo Lastvagnar kring ökad elektrifiering av vägtransporter och den 31 augusti i år sattes ICA:s första eldrivna lastbil, inom ramen för detta samarbete, i trafik i Stockholmsområdet. På samma sätt som i övriga samhället utvecklas logistik och transporter i hög takt. Det innebär spännande utvecklingsmöjligheter för oss som arbetar inom logistik och är en stor möjliggörare för hållbara verksamheter, både ur teknik-, miljö- och medarbetarperspektiv, säger Karin Björklund avslutningsvis.