Skiras hårt arbetande team från vänster till höger: Jason Brooks, Joel Glemne, Jacob Lundberg, Felicia Bindekrans, Niklas Wallsargård och Jacob Morén.

Digitalisering gör spannmålsmarknaden mer transparent

skira

Lantbruk och tech förknippas sällan med varandra. Niklas Wallsargård och Joel Gemne har bakgrund från båda branscherna och revolutionerar nu den svenska spannmålsmarknaden med den digitala plattformen Skira.

Niklas Wallsargård växte upp på landsbygden i Haraker utanför Skultuna. Hans farfar hade egen gård och även flera av hans vänner bodde på lantgårdar där Niklas ibland extrajobbade. Efter att några av hans vänner tagit över föräldrajordbruken fick han höra om problemet med bristande transparens på spannmålsmarknaden.– De berättade för mig att det var svårt att jämföra priser så jag började undersöka saken och ringde runt till olika lantbrukare. Det visade sig att tidigare försök att skapa transparens hade missbrukats. Det är ju en konkurrensfördel att ha information om andras prissättning, berättar Niklas som vid det här tillfället läste civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik vid Linköpings universitet.

Niklas WallsargårdNiklas tog då kontakt med Joel Gemne som också läste till civilingenjör och tillsammans byggde de en app där lantbrukare kunde registrera sina försäljningspriser. Varje gång någon registrerat ett pris i appen fick de sedan tillbaka ett index på de senaste priserna på en produkt. Det blev starten på Skira.

– Ordet skira betyder att klargöra och det är det vi vill: klargöra marknaden och skapa en transparent och säker handelsplats för spannmål. I början jobbade vi på kvällar och helger eftersom vi fortfarande pluggade. Vi brukar skoja om att när jag gjorde mitt ex-jobb i Geneve och Joel pluggade i Nya Zeeland hade vi 24 timmars tillgänglighet på vår jourtelefon på grund av tidsskillnaderna.

Fick möjlighet att satsa på Skira

Efter examen sökte de sig till stora techföretag för att få mer erfarenhet. Niklas jobbade på Microsoft och Joel på Google och därefter Spotify. Ganska snart fick de en möjlighet att satsa all sin tid på Skira.

– Lantbrukarnas Riksförbunds dotterbolag LRF Media hade en produkt som liknade Skira. Vi kontaktade dem, vilket slutade med att de lade ned sin egen produkt och istället investerade i Skira. Då sa vi upp oss från våra jobb och började arbeta heltid i företaget, berättar Niklas.

2018 lanserades den digitala plattformen fullt ut. Sedan dess har teamet växt till tio heltidsanställda. Felicia Bindekrans kom tidigt in i bolaget och har spelat en viktig roll som ansvarig för sälj och marknad. Niklas berättar att det har varit en lärorik resa.

– När vi började gick vi in för att nå en bred kundgrupp. Men det är en övermäktig utmaning att ha ambitionen att lösa alla problem samtidigt. Vi insåg att vi behövde hitta en mindre målgrupp och börja med deras problem. Så vi valde ett snävare fokus och nischade in oss på spannmål och mellangårdshandel.

Tillgång till rätt marknadspris

Poängen med plattformen är att både köpare och säljare ska få tillgång till rätt marknadspris. Det tjänar alla på menar Niklas.

– När det köps och säljs till rätt marknadspris blir alla vinnare. Båda parter tjänar i snitt cirka 5 procent mer på Skira eftersom transporterna kan optimeras och gå direkt från säljare till köpare så att steget med mellanlagring undviks. Under lång tid har trenden varit att stora aktörer köper upp i bulk. Det är förvånande hur många som inte hade koll på närproducenter. Med Skira får inköpare bättre koll på alla alternativ. Sammantaget blir det en mer transporteffektiv, hållbar och ekonomiskt fördelaktig handel för alla, berättar Niklas.

Hur fungerar det att digitalisera en tjänst som annars varit analog?
– Det vi gör är att påbörja en beteendeförändring. Den befintliga handeln sker ännu till 99 procent på telefon. Man ringer och får pris, sen skickas leveransen iväg. Att flytta över det till en digital plattform är en lång resa. Vi måste bygga upp kundernas tillit genom att lägga mycket ansträngning på att till exempel ge bra telefonsupport.

Han berättar vidare hur de bedömer marknadens mottaglighet för digitalisering.

– Genom att titta på vilka andra system som lantbrukare använder sig av går det att göra sig en bild över den digitala mognadsgraden inom branschen. Nästan alla lantbrukare har idag BankID och använder ofta sajter som exempelvis klaravik.se för att köpa och sälja traktorer. Den digitala vanan finns, vi tror att branschen är redo.

Tekniken måste leverera

Han pekar på att lantbruksbranschen är traditionsbunden där både gårdar och säljrelationer ofta går i arv till nästa generation. För att få kunderna att välja Skira är det avgörande att tekniken levererar.

– Det handlar om att kunna visa värdet av plattformen: de kan spara både tid och pengar. Skira skapar dessutom kontakt mellan köpare och säljare, risken finns självklart att de tar kontakt med varandra själv utanför Skira vid nästa försäljning. I ett transparent system är det en affärsrisk som vi får leva med. Det vi kan göra är att erbjuda ett system som är så bra att försäljningen blir enklare med Skira än utan, berättar Niklas.

Ser en stor tillväxtpotential

Från 2019 till juli 2020 ökade försäljningen på Skira med 700 procent. Ändå är deras marknadsandel bara 0,3 procent så Niklas ser en stor tillväxtpotential, även om den snabba försäljningsökningen även innebar utmaningar.

– Marknadsplatsen bygger på en bra balans mellan köp och sälj, såväl vad gäller geografi som varor. Det kan vara svårt att hålla i balansen när vi växer snabbt. En utmaning är att det finns klart fler säljare än köpare i Sverige. När vi har etablerat en transparent handel i Sverige kan vi applicera samma system på andra länders marknader med möjlighet till fler lönsamma och hållbara affärer. Vi får redan nu in intresseförfrågningar från länder i Europa som vi i nuläget får tacka nej till då plattformen ännu inte är redo
för det.

Har du något tips till de som vill digitialisera andra branscher?
– Gör så lite som möjligt innan du presenterar konceptet för en kundgrupp och får feedback. Det är viktigt att ha en ständig dialog med kunder och hela tiden vara öppen för att förändra affärsmodellen. Och om du är själv så skulle jag säga: leta efter en partner att dela resan med. Jag har aldrig ångrat att jag ringde Joel. Speciellt i uppstarten när man ska testa sin idé är det värdefullt att ha någon att dela och diskutera allt med. Även om man är bra själv är man 300 procent bättre om man är två, säger Niklas på Skira avslutningsvis.