Elin Svanström
Elin Svanström arbetar idag som processledare på den nya satsningen Electrification Hub. Foto: Erik Malmstig

– Det finns en sådan kraft i mötet mellan människor

Kärleken till naturen och viljan att möjliggöra innovation gjorde att Elin Svanström idag arbetar på den nya satsningen Electrification Hub i Västerås. Det ger henne möjlighet att göra en stor insats i kampen mot klimatförändringar genom att bidra till samverkan mellan industri, akademi och näringsliv.

Sedan våren 2021 är Elin processledare på Electrification Hub.
– Vår uppgift är att accelerera elektrifiering, speciellt av tunga transporter som lastbilar, bussar och anläggningsmaskiner. Vi är baserade på Mälardalens högskola, men jobbar med såväl industri som privata aktörer och akademin för att hitta mest nytta. Eftersom transporter står för nästan en tredjedel av alla växthusgasutsläpp är elektrifiering viktigt. Sveriges mål är att till 2030 minska utsläppen med 70 procent – här kan elektrifiering innebära en avgörande skillnad.

Skapa möjligheter för samverkan

Elins roll går ut på att skapa möjligheter för samverkan.
– Jag underlättar dialoger, fångar upp behov och bidrar till att i projekt skapa förändring och förutsättningar för transformation. Under 25 år har jag arbetat med hållbarhetsfrågor, varumärkes­strategi och kommunikation, senast inom Volvokoncernen. Min bakgrund från industrin gör att jag har en förståelse för både fordonstransport och anläggningsbranschen och kundperspektivet. Lösningarna finns, men om kunderna inte litar på lösningen spelar det ingen roll. Därför är det viktigt att bygga förtroende och hitta nya affärsmodeller. Vi behöver hjälpas åt att riva hinder för att accelerera implementeringen av nya lösningar ut på marknaden. Exempelvis gällande sådant som laddinfrastruktur och smart laddning.

Hur ser du på ditt ledarskap?

– Jag och min kollega, Mikael Hjorth, är båda processledare på ­Electrification Hub. Vårt ledarskap handlar om att ­lotsa genom samverkan, vara moderatorer och möjliggörare, inte att bestämma över eller tvinga någon. En viktig egenskap hos ledare är att lyssna och fånga upp behov, både genom starka och svaga signaler. Vi blir systemet som gör att allt kopplas ihop och fungerar. Vi har inte alla svar och kan inte göra allt, utan vi måste koppla upp oss mot andra människor. Vi vill hitta alla pusselbitar och se hur vi kan lägga pusslet tillsammans.

Hon pekar på att goda ledare har ­varit viktiga för hennes egen utveckling.
– Jag har haft många bra chefer som lyft mig genom att lita på att jag fixar det och gett mig förtroende. Det har varit ledare som varit trygga i sig själva och vågat lita på en. Och som funnits där som stöd om man vacklar eller trillar. Det är ledarskap tycker jag, att visa förtroende, respekt och mod.

Vilken roll har tiden på Volvokoncernen spelat för din karriär och utveckling?
– Oerhört stor roll, det var en fantastisk tid. Jag har fått möjligheten att möta kunder, förstå värdekedjan, betydelsen av cirkularitet och hur ett bolag kan jobba med hållbarhetsutmaningarna. Hållbarhet innefattar ju även det sociala som företagskultur, diversitet, jämlikhet och jämställdhet. Jag har fått resa mycket och möta många olika människor. Det fick mig att inse hur viktig roll företag kan spela i en sådan här förändring, de springer ofta före politiken.

Den sociala hållbarheten är något Elin även arbetar med på Electrification Hub.

– Det är oerhört viktigt för oss och hela branschen att få in unga kvinnor i teknik- och ingenjörsyrken. För att klara utmaningen så behöver vi alla på plats. Även mångfald är en viktig fråga. Här är de stora bolagen ofta bra, med otroligt många kulturer representerade. Samtidigt är chefsleden fortfarande ofta väldigt homogena. Vi måste arbeta med att ifrågasätta normer, det sker inte av sig själv. Det är även en fråga om mod. Rädda människor fattar ofta dåliga beslut. De gör som de alltid har gjort och kör på säkra kort. Då uteblir den förändring och innovation som skulle behövas.

Västerås en nod för elektrifiering

Det är ingen slump att Electrification Hub har etablerats just i Västerås.
– Västerås är ju en nod för energi­samarbeten och elektrifiering. Här finns oerhört mycket kunnande och så många bolag som kan elektrifiering. För att klara utmaningen är kompetens en förutsättning. Företag som inte ­ställer om kan riskera att förlora hela sin affär. För att hitta nya lösningar har även startups en viktig roll att fylla. För oss på Electrification Hub är det oerhört viktigt att nå ut även till små och medelstora företag. De kan vara svårare att nå än de stora bolagen, men är nog så viktiga i omställningen.

Elin upplever inte att det finns ett motstånd mot att jobba med el- och klimat­frågan i Sverige.

– Här är vi upplysta. Vi tror inte på klimatförändringar – vi vet att de existerar. Det är fakta helt enkelt. Det finns en vilja och tydliga politiska mål: att Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland 2045. Vi måste inte heller övertyga folk om att vi är i en klimatkris. Däremot är en del tagna på sängen av den enorma kompetensutveckling som krävs för att göra omställningen. Det är där vi måste identifiera de hinder som finns och kroka arm för att lösa dem. Förändringen kommer ju! Vi har inget alternativ, det finns ett arbete att göra. Klimatet är mänsklighetens ödesfråga och vi har nio år på oss att ställa om för att nå de globala klimatmålen i Parisavtalet och Agenda 2030. Det är inte Electrification Hub som ska fixa det, utan det är ett ansvar som vilar på alla oss aktörer i samhället. Vi måste lösa det tillsammans och behöver alla verktyg i verktygslådan.

Våga öppna upp för samarbeten

Ett av alla företag i hubben är Alstom som nu gör en storsatsning i Västerås på innovation och e-mobilitet.
– De har just tagit första spadtaget till ett nytt utvecklingscenter ute på Finnslätten som även öppnas upp för andra parter att använda. Det krävs ett nytt mindset för att våga öppna upp och se fördelarna med att göra saker tillsammans. Alla vinner på det. Det är dessutom ett snabbt sätt att accelerera och framtidssäkra ett bolag. De som inte öppnar sig och jobbar i nätverk blir väldigt sårbara i framtiden. Nu kommer även Northvolt att utöka sitt Northvolt Labs med ytterligare en stor investering som kommer att förstärka regionen ytterligare. Det är fantastiskt att se allt engagemang som sker just nu.

Vad har dina drivkrafter varit genom åren?
– Jag är en lantis och växte upp mitt ute i skogen utanför Jönköping. Samtidigt har jag provat på att bo i städer, bland annat i Stockholm och i Taiwan. Det var fantastiskt kul och lärorikt. Men nu bor jag på landet igen, i en gammal byggnad från 1880 mellan Kungsör och Köping. Jag har insett att det är sån jag är, naturen är oerhört viktig för mig. Så att få jobba med klimat- och hållbarhetsutmaningar ger mig otroligt mycket mening.

Vill du utveckla?
– Det är stort och högtidligt att få vara en del av transformationen som kan lösa klimatkrisen. När mina barn i framtiden frågar: vad gjorde du de där åren innan 2030 för att stoppa klimatförändringarna? Då kan jag svara att jag jobbade med det varje dag tillsammans med partners i Electrification Hub. Ingen kan göra allt, men det finns inget viktigare än att arbeta med att sänka klimatutsläppen så att vi har en planet som vi kan bo på, även i framtiden. Det finns en sån kraft i mötet mellan människor. Det är vi människor som har skapat oss de här problemen, men det är också vi som kan lösa dem tillsammans. Hon hoppas att fler vill ta sig an utmaningen och arbeta för en positiv förändring.

– Alla kan fråga sig: Vad kan jag göra för att skapa ett samhälle som jag vill leva i? Vad vill jag kunna säga till nästa generation att jag gjorde? Alla behöver inte bli ingenjörer eller forskare men alla kan göra nånting och i slutändan så spelar allas insats en stor roll, säger Elin Svanström avslutningsvis.

PROFILEN

Elin Svanström

Ålder: 45 år

Roll: Processledare på Electrification Hub

Bor: På en gård mellan Köping och Kungsör.

Bakgrund: Har under 25 år arbetat med hållbarhetsfrågor, varumärkesstrategi och kommunikation. Innan Electrification Hub kommer Elin närmast från Volvokoncernen.