Storecon

Från vänster Marcus Moselius, Johan Pfeiler och Kim Eriksson från Storecon. Foto: Henrik Mill. Till höger Pär Ström, First Gate Invest.

”Det är bättre att äga lite av något stort, än mycket av något litet”

Västeråsbolaget Storecon bestämde sig tidigt för att ta in externa investerare. Redan innan bolaget bildats kom de i kontakt med First Gate Invest, som gillade både idén och människorna bakom. Framgång möter Johan Pfeiler från Storecon och Per Ström från First Gate Invest för ett samtal om processen att ta in externt kapital.

Affärsidén bakom Storecon är att erbjuda lagerlösningar och utveckla tjänster som underlättar kontrollen av förbrukning och inköp.

– Företag köper ofta onödigt mycket förbrukningsmaterial som blir till svinn. Det är dumt både för kostnader och planeten. Vi hjälper dem att få kontroll över förbrukningen. Med hjälp av viktcellsbaserade lagerlösningar får våra kunder alltid koll på sitt lager och genom att anställda loggar in syns det vem som tar ut vad och hur mycket. Med hjälp av denna data visualiserar vi för våra kunder vägen till en lägre förbrukning och mindre svinn, berättar Johan Pfeiler, som tillsammans med Marcus Moselius grundade företaget år 2020.

Det var Marcus som kom på företagsidén efter att ha sett behovet hos sin dåvarande arbetsgivare som sålde förbrukningsmaterial.

– Vi var på det klara med att vi behövde startkapital. Därför sökte vi efter potentiella investerare som vi kunde presentera vår idé för. Det finns olika sätt att få investeringar men jag tror att det finns stora fördelar med så kallade ängelbolag. De sitter på mycket kompetens och du får en möjlighet att få mer hjälp än om du bara tar in rent kapital från vänner och bekanta. Vi har fått en investering av First Gate Invest som även stöttar med rådgivning och har en styrelsepost i bolaget, säger Johan.

First Gate Invest

First Gate Invest är även det relativt nystartat. Det är två år sedan Per Ström och två kollegor från Västerås Tech Invest tog initiativ till investerarnätverket som nu är uppe i 19 delägare. De investerar i tidiga skeden för att hjälpa till att bygga upp företag.

– Johan och Marcus gjorde rätt som kontaktade oss tidigt, innan bolaget grundades. Många sitter lite för länge på kammaren. Analysen av värdet blir svårare så tidigt men hos dem fanns det en tydlig vision och plats på marknaden. Avgörande för oss var att vi trodde på Johan och Marcus som personer. Marcus kommer från marknaden, är en stark relationsbyggare och förstår kundbehovet. Johan kompletterar Marcus genom sin affärskompetens och analytiska förmåga. Vi har på First Gate Invest god kompetens inom entreprenörskap, erbjuder ett viktigt nätverk och kan även hjälpa till med strategier för att ta in kapital i omgångar. I Storecons fall vill vi inte peta för mycket i det dagliga operativa, de måste få bygga sitt eget företag. Men vår dörr ska alltid vara öppen, både när de stöter på utmaningar eller bara vill snacka av sig. Vi hörs varje vecka, säger Per.

Vad är risken med att sitta för länge på kammaren med sin idé?

– Relationen mellan investerare och bolag är oerhört viktig första gången man tar in kapital.

Entreprenörerna lägger kanske tio år av sina liv på företaget, då vill man inte ha fel partners med in i bolaget. Därför är det bra att inleda dialog och bygga en relation redan innan man tar in kapital. När investering väl gjorts är man fast med varandra. Vi vill lära känna personerna bakom bolaget och få en förståelse för vilket typ av bolag de vill bygga. Matchar det inte kan man önska varandra lycka till. Matchar det så kan man ro snabbt åt samma håll, säger Per.

Johan håller med.

– Vid första ängelrundan kan företaget och vi som entreprenörer liknas vid ett spädbarn, där allt är nytt och man behöver hjälp med det mesta.
Det blir mycket fokus på individer när man är så små, hela livet blir förstört om man inte klickar. Då orkar man inte fortsätta kämpa. First Gate Invest är medmänskliga och förstående där. Vi är villiga att slita hund, men vi kommer inte kliva över döda kroppar. Både jag och Marcus har småbarn och vi var ärliga med att eventuella investeringar kommer gå till lön. Vissa investerare tycker man ska visa sig seriös genom att arbeta helt utan lön i början. Men vi måste ha säkerhet i privatlivet och kunna betala våra räkningar. Det är en stor fråga när man tar in kapital. Vi kunde kanske fått mer pengar på annat håll men med andra förutsättningar. Man ska inte vara dumsnål där i början. Vi tar inga stora löner men skulle inte kunna arbeta om vi hade ekonomisk oro i privatlivet.

– Vi har olika syn beroende av om man är 18 år och bor hos föräldrarna eller är mitt i livet med familj och hus. Lönebiten måste anpassas till situationen. Vi tänker långsiktigt. Det måste funka på det privata planet, annars går man sönder på vägen och då kan man inte bygga något stort, säger Per.

Hur förberedde ni er för att bli investeringsbara?

– I första pitchen finns tre centrala delar. Ett, att beskriva teamets bakgrunder och kompetenser. Två, att enkelt beskriva idén så att alla förstå. Det är särskilt viktigt innan man har en färdig produkt att visa upp. Tredje delen gäller marknad och potential. Hur stor är den, hur många procent kan vi ta och vad blir det värt? Vilka konkurrenter finns och vad gör vi annorlunda än dem? Även när man tar in pengar en andra gång är det samma bitar, men med
mindre fokus på teamet. Då blir det intressantare vad som hänt första året och hur det kan skalas upp. Även i tidiga ängelskedet är det bra att fundera på vad som är exitplanen? Vill man tuffa på för evigt eller är målet att bli uppköpta, säger Johan.

Exitplanen viktig

Per håller med om att exitplanen är en av de stora frågorna.

– Det diskuterar vi så att vi delar visionen om vart företaget ska. Vi vill portföljbolagen väl men vi är riskkapitalister och vill förstås ha avkastning, även om vi är införstådda med riskerna. Vi tittar på 200 bolag per år, så i en pitch gäller det att komma till kärnan snabbt. Hur ser marknaden ut och hur tjänar man pengar. Vi är medmänskliga och vill lära känna personerna bakom, men först vill vi komma till kärnan så fort som möjligt. För oss i First Gate Invest är det även viktigt att se att det finns potential att skala upp, säger Per.

Var öppen för att ta emot kritik

Ett råd Johan har till andra som sitter på en affärsidé de vill satsa på är att vara öppna för att ta emot kritik och synpunkter.

– Om det ska bli stort får man inte vara för stolt. Man måste kunna lyssna och förändra. Vi har fått bra förändringsförslag som vi alltid lyssnat på och funderat över. Ofta har vi också följt råden men ibland håller vi fast vid att vårt sätt är bättre. Man hör mycket om entreprenörer som kör sitt eget race utan att lyssna på någon men det är nog färre av dem som lyckas.

– Det finns statistik på att de med rådgivare lyckas bättre. Men vi är ödmjuka. Vi är inte rädda för att säga vår åsikt men vi vet att vi inte alltid har rätt. Om man lyssnar för mycket på andra kan man tappa sin egen vision, så mitt råd är att ta intryck från flera olika håll. Exempelvis tyckte vi på First Gate tidigt att Storecon skulle må bra av att ta in mer kapital och gasa. Vi har framfört det men tycker det är viktigt att det beslutet kommer inifrån. Vi ska inte påverka så mycket att grundarna fattar beslut de inte är trygga med. Vi kan säga vår åsikt med för- och nackdelar men det måste få gro och landa så att det känns rätt i magen, säger Per.

En andra kapitalrunda

– I början sitter man och tittar på varje procent och vill inte ge bort något. Men nu tänker jag att det är bättre att äga lite av något stort än äga mycket av något litet, så vi har nu gjort en andra kapitalrunda. Vi fick hjälp av First Gate att sätta en rimlig värdering. Det är en jobbig process att tänka på vad vi ska omsätta om fem år. Hur aggressiv vågar man vara och vad är rimligt? Det är mycket ovisshet och osäkerhet. Anskaffningsrundan gick lätt men att förbereda dokument och förstå allt i huvudet, det tar lång tid. First Gates hjälp var värdefull. Att de själva utökade med en andra investering gjorde att fler vågade ta rygg så vi fick in några nya ägare, berättar Johan.

– Det tar mycket tid att sätta prognoser för framtiden och ha underlag som stödjer det men jobbet är viktigt att göra. Dels för entreprenörerna att se potentialen och säkerställa en delad vision om var bolaget ska, dels för att få med rätt typ av investerare som delar den visionen. Då blir det lättare att ta sig an framtiden. Ingen investerare i Storecon kan säga att de missförstått vad de investerat i, säger Per.

Hur ser ni på framtiden för Storecon?

– Vi har lämnat Create Business Incubator och ser oss inte längre som en startup utan är istället med i Swedish Scaleups. Nu ska vi gasa gasa gasa och göra saker bättre än våra konkurrenter, säger Johan.

– Storecon har nått fantastiska resultat på den här korta tiden. Det är kul att se det gå från konceptidé till det här stadiet. De har enorm potential men det är svårt att bedöma riskerna. Det är lätt att stötta i medvind men utmaningar kommer att komma. Det är då vi investerare måste visa vad vi går för, säger Per avslutningsvis.