Coor

Coor samlar många olika kompetenser och servicetjänster i samma bolag.

Coor etablerar kontaktcenter

– Västerås bästa valet

Det börsnoterade bolaget Coor levererar många olika servicetjänster som gör att företag och organisationer kan fokusera på sin kärnverksamhet. Nu etablerar de ett kontaktcenter i Västerås. Framgång har träffat Maria Sjödin som är ansvarig för uppstarten av kontoret där hon även kommer arbeta som ansvarig platschef.

– Jag började på Coor 2003, då med uppdrag inom kundtjänst och telefoni. Efter det har jag haft flera roller och är sedan 13 år tillbaka platschef. En fin sak med Coor är att det finns ett så stort utbud av roller som man kan växa i.

Coor är ett av Nordens ledande facil­ity management företag med över 10 000 medarbetare.

– Affärsidén är att vi ska åta oss alla uppdrag och tjänster som ligger utanför kundens kärnverksamhet för att på så sätt skapa en bättre vardag för företagen som kan fokusera på det de är bäst på. Totalt säljer vi drygt hundra olika tjänster, varav kontaktcenter är en tjänst. I Västerås kommer vi leverera telefonist och kundtjänst på distans.

Vuxit ur sina lokaler i Borlänge

Coor har haft haft en del av sin verksamhet inom kontaktcenter koncent­rerad till Borlänge. När de vuxit ur lokalerna i Borlänge började de leta efter en ny lokalisering.

– Vi har under en tid funderat i olika banor om hur vi ska växa vår verksamhet. Vi har sett att det finns ett behov av att finnas på flera platser. Under vintern gjorde vi en ordentlig analys då vi plockade fram elva möjliga kommuner och gjorde intervjuer med näringslivskontor och Arbetsförmedlingen. Där­efter tog vi fram KPI:er utifrån vad som var viktigt för vår verksamhet.

Västerås bästa valet

Till sist landade analysen i att Västerås var det bästa valet.

– En sak som talade för Västerås var att vi ville etablera oss på en spännande marknad för de tjänster vi levererar. Dessutom såg vi att vi behövde rekrytera mycket ny personal. Då vi vet att många arbetsgivare har svårt att hitta rätt kompetens såg vi det som viktigt att hitta en bra placering med ett bra upptagningsområde. Och en kommun där vi ser framför oss att vi kan ha ett bra och djupt samarbete både med arbetsförmedling och näringslivskontor samt att det finns en arbetsmarknad som passar de tjänster som vi vill rekrytera. Så allt detta gjorde att valet föll på Västerås.

Professionell hjälp på distans

Maria berättar mer om tjänsterna som kommer att erbjudas i Västerås.

– Kontaktcentret i Västerås ­kommer att erbjuda telefonistservice och kund­tjänst på distans, där våra kunder får professionell hjälp att hantera in­kommande samtal till sitt företag. Vi vänder oss till stora såväl som små ­företag. Idag arbetar vi med ungefär 250 kontaktcenterkunder, en del stora koncerner med många tusentals samtal per dygn till mindre kunder då det inte blir så många samtal per dygn. Det är ett brett spektrum inom alla olika branscher, offentliga och privata.

Coor har idag startat upp ett sam­arbete med Arbetsförmedlingen och näringslivskontoret i Västerås.

– Vi ser framför oss att samarbeta med många parter i regionen. ­Redan idag har vi stora kundleveranser i ­regionen inom andra tjänster. Vi tycker det känns positivt att etablera oss i en region där vi redan har många kollegor och kan arbeta tillsammans för att hitta nya synergier.

Kontoret kommer under hösten att startas upp med tio anställda.

– Vi har ambitiösa tillväxtmål och har planer att vara minst dubbelt så många innan årsskiftet. På sikt ser vi att vi ska vara lika stora som vårt kontaktcenter i Borlänge där vi har runt 150 medarbetare. I Västerås får man vara med och bygga upp något nytt helt från scratch. Även om det är samma tjänster som vi har på andra platser så är det en helt ny arbetsgrupp som får jobba i helt nya lokaler i cent­rala ­Västerås.

Rekrytering ­pågår

Maria berättar mer om rekryteringsprocessen i Västerås som inleddes under augusti.

– Det vi har att erbjuda är en snabbföränderlig arbetsplats som du får vara med och forma. Vi erbjuder trygga och attraktiva anställningsvillkor. Ifall du är intresserad av att jobba hos oss så kan du hålla utkik på Coors hemsida eller naturligtvis kontakta mig direkt. Även om vi redan hunnit påbörja rekryteringsprocessen så vet man aldrig hur lång tid det tar att hitta rätt personer. Om vi har tur och lyckas sätta ihop ett bra team fort så är det bra att vi får in nya kontakter till nästa ­rekrytering. Jag ser jättemycket fram emot det spännande arbetet vi har framför oss i Västerås, säger ­Maria Sjödin, platschef på Coor, avslut­ningsvis.