Att tro på sin idé avgörande för att lyckas

Fibu är en innovativ startup i Hallstahammar som tillverkar miljövänliga förpackningsskydd av träfiber. På Scanpack-mässan i början av oktober vann de Packnorth Award 2022 för hållbar design. Läs mer om deras resa från prisbelönad idé till att börja leverera till kunder och om framtidsplanerna på en ny monsterfabrik.

Majid Alimadadi, VD på Fibu i Hallstahammar.

Majid Alimadadi är VD på Fibu och hjärnan bakom det nya materialet.

– Jag doktorerade på Mittuniversitetet i Sundsvall med ett forskningsprojekt om att skapa ett skum av träfiber. Det är precis samma material som papper men istället för tvådimensionellt som ett pappersark lägger man till en tredje dimension så att det blir tjockare och får mer volym. Det finns mycket forskning världen över kring hur en sådan process kan göras på bästa möjliga sätt. Vi ville istället fokusera på hur det är möjligt att göra det idag med den kunskap som finns nu. Vi lyckades skapa materialet av pappersmassa som är av för dålig kvalitet att användas vid papperstillverkning, berättar Majid.

EU-lag förbjöd engångsplast

När diskussionerna om miljöpåverkan av plastavfall var heta år 2018 började Majid se ett praktiskt användningsområde för träskummet.

– Under min tid som forskare var de kommersiella aspekterna av materialet inte i fokus.

Men 2018 antog EU en lag som förbjöd engångsplast i vissa förpack­ningar. Det visade på behovet av att ersätta plasten med miljövänligare alter­nativ där det är möjligt. Kopplat till diskussionerna kring problemen med plastavfall började jag och min fru ­fundera på om det gick att omsätta min forskning till en kommersiell produkt. I Sverige äger varje forskare rättigheterna till sin egen forskning så det fanns inga administrativa hinder.

Fibu tillverkar miljövänliga förpackningsskydd av träfiber.

Det blev början på Fibu. Namnet är en förkortning av Fiber Bumper som vi först hade tänkt kalla företaget och ­anspelar på materialets stötdämpande förmåga.

Gick grundligt tillväga

2019 började företaget ta form men Majid var noga med att inte ta några förhastade beslut.

– Jag har erfarenhet av ett entreprenörprojekt i min ungdom som misslyckades för att jag inte var noga med marknadsresearch. Oavsett hur mycket man älskar sin idé själv, måste man identifiera behovet och efterfrågan på marknaden innan man kan dra igång. Så när klusterorganisationen Paper Province utlyste ett stipendium för gröna idéer ansökte jag och fick 50 000 kronor. De pengarna använde jag till att göra en ordentlig marknadsanalys som bekräftade bilden att det fanns en stor efterfrågan på alternativa packmaterial, även bland de stora marknadsspelarna. Det stärkte min övertygelse att Fibu behövdes. När vår idé utsågs till en av årets tio bästa entreprenöridéer av ÅForsk och ­Swedish Incubators & Sceince Parks fick vi självförtroendet att ta steget från idé till ­företag.

Precis när företaget kommit igång ordentligt kom pandemin.

– Det var en stor utmaning att klara oss ekonomiskt när pandemin slog till. Det var många startups som inte klarade sig, eftersom det var så svårt att hitta finansiärer och kunder. Vi klarade det tack vare hårt arbete och över­tygelsen att Fibu har något viktigt att bidra med.

Många ser värdet i Fibus miljövänliga produkter vilket gjort att Fibu fått uppbackning av flera etablerade institutioner.

– De tre senaste åren har vi fokuserat på att utveckla produkten och produktionsprocessen. Med finansiellt stöd från Vinnova, Region Västmanland, Energimyndigheten, Naturvårdsverket och FoU-rådet i Västmanland, samt ett grönt lån från Almi, har vi kunnat bygga upp en liten produktionsanläggning i Hallstahammar och kan nu leverera till kunder i liten skala. I början av 2020 blev vi även del av Create Business Incubator. Genom det nätverket kom vi i kontakt med intressenter som nu utgör teamet bakom Fibu. Vi är idag del av Sting Bioeconomy vilket är en inkubator med fokus på skogsindustrin. Jag är så tacksam över alla som har trott på oss och hjälpt oss komma framåt de här åren. Create, Almi, ­Region Västmanland och många fler. Ni vet vilka ni är!

Vad har varit företagets mest framgångsrika ögonblick hittills?

– Vi är en startup och framtiden är oviss. Vi håller fortfarande på att utvecklas och hitta finansiärer. Även stora företag kan få problem och gå i konkurs, så ännu är det för tidigt att säga att vi har lyckats. Vi försöker hålla oss ödmjuka inför de framgångar vi har haft. Men jag skulle säga att vår starkaste framgångsfaktor är produkten i sig själv. Med sin behagliga känsla, doft och form imponerar den på alla vi visar den för och säljer sig själv. Vi har inte aktivt börjat marknadsföra oss i någon större skala, men den respons vi fått på de få aktiviteter vi gjort har varit väldigt bra.

Produktionen är igång och företaget har levererat på sina första beställningar. Men kapaciteten är fortfarande liten.

– Vi befinner oss just nu i en fas när vi försöker samla kapital och kommer förmodligen få en första runda av investeringar snart. Några av de investerare vi för dialog med just nu har stora nätverk inom vårt verksamhetsområde och kommer kunna bidra med expertis och mycket mer än bara pengar.

Planerna på att skala upp är redan satta och kommer att genomföras i två etapper.

– Första steget blir att expandera i liten skala, för att möta den efterfrågan som finns i nuläget. Steg två blir en mycket större satsning med en fabrik som kommer vara ett monster i jämförelse. Var den fabriken hamnar beror på var vi kan hitta en lokal som möter våra krav, som exempelvis innefattar god tillgång till råmaterial. Om möjligt stannar vi gärna i Västmanland. Oavsett var den stora fabriken hamnar kommer vi behålla våra nuvarande lokaler i Hallstahammar som forskningscenter.

Har du några tips till de som själva drömmer om att bli entreprenörer?

– Vad jag lärt mig genom åren är att det som krävs för att lyckas är att först och främst ha en stark tro på sig själv och sin idé. Om man verkligen är övertygad om att den är viktig är det dels lättare att övertyga andra om samma sak. Dels ökar det motivationen att stå ut med allt hårt jobb som entreprenörskap kräver. Det är mitt tips till alla: Det kommer vara jättesvårt att klara det om idén är svag. Men om din personliga motivation är stark ska du inte tveka att försöka, säger Majid Alimadadi avslutningsvis.