Jessica Öberg är affärsområdeschef för Saabs civila affärsområde IPS och är också platschef för Saab i Arboga.

Foto: Helen Shippey

Att leka fram teknikintresset viktigt för att säkra kompetensförsörjning långsiktigt

För att öka chanserna till långsiktig kompetensförsörjning vill Saab Arboga väcka ungas teknikintresse tidigt i livet.

Jessica Öberg är platschef på Saab Arboga och växte upp i Västmanland. Efter att ha utbildat sig på MDH och arbetat flera år utomlands vände hon 1999 hemåt igen. Det fanns en lockelse i att återkomma till Västmanland berättar hon.

– Självklart var närheten till familjen en viktig orsak. Dessutom hade jag en positiv bild av min egen uppväxt i Kungsör. Att kunna kombinera en givande vardag och familjeliv med att utmanas och utvecklas i sitt yrkesliv var avgörande för mitt beslut att återvända. Nu har jag varit på Saab i 20 år och är ett levande bevis på att man kan utvecklas under hela sitt arbetsliv, säger Jessica.

Hon ansvarar för ett av Saabs sex affärs­områden och därmed en bred produktportfölj med allt ifrån avancerade elektroniklösningar i flygplan, en produktionsanläggning som tillverkar delar som dörrar och nödutgångar till flygplanenen, system till flygplatser, fängelser och poliser och teknikkonsultbolaget Combitech. Jessica sitter även med i Saabs koncernledning.

– Det är häftigt, att kunna bo i lilla Arboga men ändå ha den här enormt utmanande och inspirerande rollen. Vi konkurrerar med större städer genom att erbjuder en annan typ av leverne, men vi har även väldigt många inpendlande medarbetare, säger Jessica.

Att vara en stor arbetsgivare på en liten ort har sina utmaningar när det kommer till kompetensförsörjning.

– Under 2008 började vi diskutera hur vi kan vara en relevant och attraktiv ­arbetsgivare i Arboga. Vi såg att medelåldern steg och vi hade svårt att rekrytera ungdomar. Då tog vi ett aktivt beslut tillsammans med Arboga kommun och den kommunala gymnasieskolan, att strategiskt och långsiktigt jobba med teknikintresset i regionen, berättar Jessica.

Året efter började de med att bjuda in alla 5-åringar till Saabs flygfält.

– Vi vek pappersflygplan och pratade väldigt enkelt om aerodynamik. Tanken var att leka fram teknikintresset tidigt. Att börja prata om det i årskurs åtta inför gymnasievalet är för sent.

När barnen går i femte klass får de komma på besök igen, då för att bygga drakar och fundera på vad som gör att en drake kan flyga. I åttan blir de sedan inbjudna på studiebesök och får titta på vilka typer av jobb som finns på Saab Arboga.

– Det är inte bara ingenjörer, vi har ju jobb inom bland annat projektledning, ekonomi och HR. Senast avslutade vi besöket med att bygga u-båtar av petflaskor och tävla med dem, berättar Jessica.

Tekniskt gymnasium

En annan satsning är Saab:s tekniska gymnasium med 16 platser på ett studieförberedande tekniskt program.

– Det är ett ordinarie treårigt tekniskt program där vi har lagt till Saab-specifika kurser som till exempel Flygteknik, kommunikation/ledning och säkerhet. Varje tisdag kommer de och jobbar med oss. Dessutom ordnar vi studiebesök på företag både i Sverige och internationellt. Nytt för i år blir att väva in UF (Ung Företagsamhet) och entreprenörskap i kurserna, säger Jessica som genom sin roll som platschef även är projektägare för utbildningen.
Hon betonar vikten av att övrig personal är införstådda med den långsiktiga visionen att locka ungdomar till branschen, då det krävs mycket tid och engagemang från medarbetarna som får tänka ut projektarbeten och vara handledare åt gymnasieeleverna.

– Två sommarlov, mellan årkurs 2 och 3 och efter studenten garanterar vi våra elever fyra veckors sommarpraktik. Det har varit extremt uppskattat i år då det varit så svårt att få andra sommarjobb, berättar Jessica.

Förhoppningen är att eleverna efter studenten ska söka sig vidare på olika tekniska utbildningar och så småningom någon gång under arbetslivet hitta tillbaka till Saab.

– Vi vet att konkurrensen är hård och de har ingen skyldighet mot oss som företag efter avslutad utbildning. Det är fantastiskt roligt att se att vi nu efter 10 år ser att tidigare elever hittar tillbaka till oss, nu som anställda. Dock har vi fortfarande för låg andel tjejer som söker utbildningen. Jag är stolt över att vi som är den största privata arbetsgivaren i Arboga har och tar ett samhällsansvar för den här utvecklingen, säger Jessica.

Hon tycker fler från näringslivet borde förmedla de positiva sidorna med olika branscher och yrken, annars finns risken att den yngre generationen bara ser de tuffa sidorna av arbetslivet, särskilt nu under Corona.

– Corona har varit och är tufft men att kunna påverka och driva en verksamhet framåt gör mitt arbete meningsfullt och är det som driver mig framåt och gör att man kliver upp om morgonen. Har du inte hittat rätt, fortsätt att leta, någonstans kommer du känna att du hamnat rätt, säger Jessica som själv deltagit i SYV-dagar i skolor för att berätta om hur hon bidrar till samhället utifrån sin roll och erfarenhet.

Företagskultur är en viktig del

Jessica tror att företagskulturen är en viktig del av arbetsgivarvarumärket. Två koncept som hon utpekar som centrala är en gemensam målbild och prestigelöshet.

– Visionen som vi utgår ifrån är den mänskliga rättigheten att känna sig säker. Det känner jag och många med mig en stark tillhörighet till. Det handlar inte bara om att känna sig säker vid ett anfall/krig utan även att vi som medborgare ska känna oss trygga och säkra i vår vardag, berättar Jessica och fortsätter.

– Prestigelösheten är viktig för att hålla oss motiverade i vardagen. Det är när vi arbetar tillsammans som vi utvecklar oss själva och våra produkter/erbjudanden som bäst så att dela med sig av sin kunskap och erfarenhet är en självklarhet. Att vi som medarbetare ibland vågar byta avdelning och prova något nytt är något som är bra både för företaget och oss som individer. Det ställer krav på kulturen i ledarskapet, att man inte håller för hårt i sina spetsresurser. Om vi inte uppmuntrar rörlighet och nyfikenhet kommer personal lämna oss för konkurrenter, säger Jessica.

Även i Corornapademin är försvarsindustrin relativt förskonad och Jessica berättar att de alltid söker personal om rätt person dyker upp.

– Mälardalen kommer ha stor brist på civilingenjörer i framtiden och för att Saab Sverige ska kunna fortsätta ligga i topp måste vi fortsätta satsa på en gedigen utbildning, konstaterar Jessica Öberg avslutningsvis.