AQ Plast planerar ny fabrik på Hacksta

Då AQ Plast behöver flytta från sina nuvarande lokaler på Regattagatan i Västerås har de köpt en tomt på 16 000 kvadratmeter på industriområdet Hacksta. Vi träffar VD:n Krister Fahlström för att prata om planerna, hur AQ-andan kan bevaras vid flytten och utmaningar för bolaget.

Hela AQ-familjen i Västerås firar invigning av nya maskiner. Foto: AQ Plast

Hur ligger ni till när det gäller flytten?
– Först kan sägas att anledningen att vi kommer flytta från Regattagatan är att det ska byggas bostäder här. Så på det sättet har vi inget val, men vi ser positivt på flytten. Även om vi trivs bra i nuvarande lokaler så ger flytten en möjlighet till mer anpassade lokaler. Vi är på en fantastisk plats idag, men det är ju inte naturligt med industriverksamhet i stadsmiljö. När själva flytten blir av beror samtidigt på vad som händer med bostadsmarknaden. Nu har vi förlängt vårt avtal i nuvarande lokaler, så eventuellt stannar vi lite längre än det som var sagt från början. Dialogen med vår hyresvärd Corem har hela tiden varit bra. När det gäller tomten på Hacksta så har vi avtal vad gäller infrastruktur och el. Avtalet säger att vi måste sätta spaden i jorden senast mars 2024, men allt beror på när vår nuvarande hyresvärd behöver marken. Vi kommer att tajma byggtiden med uppsägningstiden i våra nuvarande lokaler, säger Krister.

Hur ser planerna ut för de nya lokalerna på Hacksta?
– Det kommer att bli lokaler som är mer anpassade för vår verksamhet, med bättre flöden och mer av miljötänk. Vi har även några större kunder på Hacksta, vilket gör att vi kan minska klimatavtrycket av transporter och leveranser. Vi tittar även på hur vi kan använda returvärme i verksamheten. Idag alstrar våra maskiner mycket värme, som exempelvis kan användas till kyla på sommaren. Det finns en hel del intressant teknik som vi tittar på här. Dessutom tittar vi på att sätta upp solpaneler på taket, det skulle kunna ge 20 procent av vårt årsbehov av energi. Sett till dagens elpriser så är solpanelerna återbetalda på 4 år idag, så det blir lätt att räkna hem.

De nya lokalerna kommer ha samma golvyta, men ändå öppna för en expansion för bolaget.
– Då vi kommer att arbeta med höglager för färdiga produkter och material, så minskar behovet av golvyta. På samma yta som idag kommer vi få plats för fler maskiner och kommer kunna växa. Det kommer också finnas mer plats när det gäller vår infrastruktur än idag.

Hur ser konjunkturläget ut för er?
– Vi har en period bakom oss där det funnits en stor brist på material, både under pandemin och första halvåret i år. Nu har det lättat. Här har vår personal gjort ett fantastiskt arbete med att hitta material på nya sätt och hållit våra kunder i närmaste skadeslösa. Priserna är samtidigt högre vilket varit en utmaning både för oss och våra kunder. I nuläget ser vi annars att konjunkturläget skiljer sig åt mycket mellan olika kundgrupper. För våra kunder som arbetar med infrastruktur ser vi en viss påverkan och återhållsamhet. Men inget dramatiskt. För byggbranschen är det mer påtagligt att det blivit en svagare konjunktur. Men generellt sett har det varit ett bra tryck, speciellt för verksamheten i Västerås.

Hur mycket har omsättningen ökat?
– Omsättningsmässigt är det en ökning på ungefär 20 procent i Västerås, sett till senaste 12-månadersperioden. Totalt för hela AQ Plast har vi ökat med 15 procent. Tillväxten har varit möjlig då vi gjort förbättringar när det gäller nyttjande av maskiner och därför kunnat växa med en befintlig maskinpark.

Hur ser era utmaningar ut?
– Den största utmaningen gäller rekrytering, då vår utrustning kräver en viss kompetens. Vi har haft ett samarbete med Arbetsförmedlingen i Västerås i flera år, där arbetslösa fått gå en utbildning som ställare eller montör och sedan praktiserat hos oss. Merparten har sedan fått jobb. Vi ser samtidigt att det inte alltid varit så enkelt att få in intresserade, därför sker ju en del rekryteringar även av de som redan har erfarenhet. Samtidigt är vi måna om att hålla kvar vid AQ-andan som funnits ända sedan starten 1992. Det gör att det inte är helt enkelt att plocka in folk utifrån. Just nu klarar vi oss ändå bra genom att vi rationaliserat så mycket att vi kunnat växa med befintlig personal. Så just nu sitter vi på bra kompetens och rätt bemanning.

Berätta mer om AQ-andan?
– När det gäller nyanställda så är det viktigt att de förstår vad som förväntas av de utifrån AQ-andan. Speciellt svårt kan det vara om man kommer från ett stort bolag där man haft service från avdelningar med logistik, planering med mera. Här hos oss så är man tvungen att göra mycket själv, då kan man inte vara låst vid att bara vara inköpare eller planerare. Alla som jobbar här är en i familjen, du behöver vara beredd att hugga in där det behövs. Personalen är till exempel inte främmande för att jag en dag står och kontrollerar kvalitet på några bitar i produktionen.

Krister som började som VD för ett år sedan på AQ Plast efter en tidigare roll som platschef, har haft koll på företaget länge.
– Jag har följt AQ från sidan under många år, de har ett bra renommé. När jag tittade på de värderingar som AQ har så passar det in väl hur jag fungerar. Det var en viktig anledning till att jag tog jobbet som platschef här i Västerås från början.

Kan det finnas en risk att flytten påverkar AQ-andan?
– Jag tror inte att AQ-andan sitter i väggarna eller lokalen i sig, utan i människorna och kulturen. Men flytten kommer att vara påfrestande, visst är det så. Samtidigt tror jag att AQ-andan kommer att göra flytten smidigare, just det att alla är vana att hugga i och hjälpa till. Dessutom tror jag att det kommer att svetsa oss samman än mer som företag, säger Krister Fahlström avslutningsvis.