Foto: AQ Group

AQ Group kombinerar entreprenörsanda med tryggheten i ett stort bolag

AQ Group började som två fabriker i Mälardalen och har genom snabb expansion nu global närvaro. Framgångsfaktorn är enligt dem själva tydliga värderingar som håller samman koncernen.

Industrikoncernen AQ Group grundades år 1994 i Västerås, vilket hörs på namnet som står för Aros Quality. Idag omsätter koncernen 4,8 miljarder kronor och inkluderar cirka 30 dotterbolag och 40 fabriker i femton olika länder. Huvudkontoret och en fabrik ligger fortfarande på Öster Mälarstrand i Västerås. Dessutom har de en fabrik på Finnslätten där dotterbolagen AQ Elautomatik och AQ Components sysselsätter cirka 120 anställda.

– Vi gör allt ifrån enkla plåtdetaljer till komplexa systemlösningar med både el och mekanik från vår fabrik på Finnslätten. Elautomatik har förutom Finnslätten också produktionsenheter i Örnsköldsvik och Lund. Vi har även liknande tillverkning i Bulgarien och Kina som vi jobbar mycket tillsammans med som ett team. Det är en styrka att kunna erbjuda kunder lokal produktion i och med att det blir mer hållbart, säger Emma Östling som är platschef i fabriken.

Hur är det för er att vara en del av en global koncern?

– I förhållande till andra företag är AQ koncernen ändå liten, och man hjälps åt mellan de olika verksamhetsområdena. Det finns en stark entreprenörsanda som märks i att många tar ansvar och driver verksamheterna som sitt eget. På det sättet är vi decentraliserade. Vidare har vi inom AQ ett häfte med värderingar som har tagits fram för att skapa en enhetlig förväntan och undvika kulturkrockar. För mig känns de självklara men det blir ett tydligt verktyg för bolagen som blivit förvärvade senare så att de vet vad det är som gäller. Värderingarna sätter fingret på frågan hur vi kan utnyttja tryggheten i att vara ett stort bolag och underlätta samarbete mellan varandra. Det är ju en stor fördel att vara 40 fabriker som kan utbyta kunskap och skapa leads åt varandra.

Anders Carlsson, avgående VD för koncernen, håller med om att värderingarna är viktiga.

– Värderingarna är vår framgångsfaktor, det är egentligen enkelt. Ta tillvara på möjligheter, jobba hårt, håll i slantarna, säg som det är så man kan jobba med de problem som kommer upp. När nu James Ahrgren tar över som VD kommer han fortsätta på samma spår. Han har jobbat på AQ förut och känner till koncernen väl. Affärsidén är att jobba med industriella kunder med höga krav på kvalitet, leveranssäkerhet och flexibilitet. Vi är specialister på krävande kunder och vill stanna länge med kunden. Många av dem är stora internationella företag som ser det som en fördel att vi också har global närvaro.

Samtidigt har de några väldigt lokala kunder som Emma berättar mer om.

– Mälardalen och Västerås är en stark industriort och vi har många stora företag nära oss som behöver bra leverantörer. Förra året köpte vi faktiskt in några tjänstecyklar eftersom flera av våra kunder finns inom kilometeravstånd här på Finnslätten. Sedan blev det ju tyvärr inte så många kundbesök under 2020 på grund av Corona.

Expanderar genom förvärv

AQ Components och AQ Elautomatik flyttade in till sina lokaler på Finnslätten 2016 efter att AQ förvärvade en del av Gerdins Group som hade sin verksamhet där. Liknande anskaffningar av före-tag präglar AQs expansionshistoria.

– Vi vill vara ett växande företag, både genom att förvärva nytt och hitta nya kunder inom befintliga verksamheter. Vi ser båda delarna som lika viktiga för att utöka familjen och göra den ännu större, säger Anders.

AQ Groups 26-åriga historia började i Västerås när PO Andersson tog över en plastverkstad från ABB. Ungefär samtidigt tog Claes Mellgren över en fabrik i Enköping och de bestämde sig för att slå sina påsar ihop.

– Det började med plastbitar, transformatorer och elkomponenter och ABB var en stor kund i början. Första förvärvet var en fabrik i Bulgarien som stod sysslolös. Sedan har AQ förvärvat mer och mer. PO och Claes har vunnit pris i Europa för sitt entreprenörskap. Nu är vi verksamma inom plåt och metall, elskåp och kablage till bland annat Volvo och Scania. Vi är involverade i 20 projekt inom eldrivna fordon och har flera kunder inom lokaltrafik. Vi kan även bygga färdiga maskiner, tex till vaccintillverkning och livsmedelsindustrin. Trots att vi vuxit mycket internationellt har vi fortfa-rande cirka 800 anställda i Sverige och vi behåller gärna produktion här när det är möjligt på ett konkurrenskraftigt sätt, berättar Anders.

Corona har utmanat

Att ha verksamhet och kunder i många länder har visat sig ha särskilda utmaningar under Coronapandemin.

– Vi har till exempel kunder i Spanien och när det blev lockdown där blev det tvärstopp, de fick ju inte gå till jobbet. Det var en väldigt speciell situation. Det släppte lite under förra året, men oron kring vad som ska hända finns kvar. Vi ser utmaningar med materialtillgång på världsmarknaden som kommer kunna påverka oss. Å andra sidan har det verkligen visat sig att vi kunde plocka fram snabbhet, flexibilitet och anpassning för att klara det som krävdes. En fördel har varit att vi kunnat använda AQs starka interna nätverk och låna personal från varandra när vissa hade mindre att göra, berättar Emma.

– Det har varit utmanande med hög sjukfrånvaro och svårt att få tag på personal. Kunderna har tvingats ändra planer och ordrar med kort varsel. Vi är stolta att vi ändå lyckas leverera till kunderna under hela den här perioden, säger Anders Carlsson avslutningsvis.