Tony Blomqvist, VD på Personstöd sedan 2012.

Alla måste känna att de är lika viktiga

Personstöd grundades 2002 och har idag utvecklats till att bli en av Västerås största arbetsgivare. Varje dag står företagets personal för samhällsinsatser i form av hemtjänst, hemsjukvård, personlig assistans, boendestöd, daglig verksamhet, vattengympa med mera.

-Historien om Personstöd började då Eira Gunnarsson arbetade på ett assistansföretag som inte hade plats för två brukare. Då tänkte hon ”jag tar hand om dem” och startade Personstöd för att erbjuda assistans till de som inte fick plats någon annanstans. Hon hade sedan tidigare lång erfarenhet från arbete inom vården och ett mångårigt engagemang i handikapprörelsen. Sedan flera år är det numera hennes barn som tagit över driften.
– Från början handlade allt om assistans, men undan för undan har vi sett att behovet funnits för fler tjänster. Under 2006 började vi med hushållsnära tjänster. Två år senare blev det nya upphandlingsregler och då började vi med hemtjänst. 2009 vann vi sedan en upphandling på ett finsktalande äldreboende. Då min mamma själv har finsk bakgrund var det här en hjärtefråga för henne, då vi vet att många äldre tappar det nya språket blir det en otrolig trygghet att kommunicera på finska. Tyvärr var det här en verksamhet som jag fick vara med att stänga när jag började på Personstöd 2012. Även om det var en behjärtansvärd verksamhet är det inte bra för någon om vi driver ett äldreboende som inte går runt ekonomiskt. Totalt backade vi åtta miljoner under de åren på att vi drev äldreboendet, berättar Tony Blomqvist, VD på Personstöd.

Maskiner till människor

Vid sidan av Tony arbetar även sedan tidigare två syskon i verksamheten. När Eira funderade på att gå i pension så hade Tony ett bra arbete inom byggbranschen.
– Jag satt i styrelsen för Personstöd sedan tidigare, men då blev det skarpt läge. Valet stod mellan att jag ställde upp eller att familjen skulle sälja företaget. Jag antog den den spännande utmaningen och det har varit lärorika år sedan dess. Jag gick från att jobba med uthyrning av entreprenadmaskiner med 95% män till vård och omsorg med 95% kvinnor. Från stora maskiner till att jobba med människor. En stor skillnad i kultur, men där det finns mycket att lära av varandra tror jag. Den röda tråden handlar om ledarskap.
Sedan 2012 har Personstöd haft en otroligt positiv utveckling.
– Första året jag kom in så hade vi det tufft ekonomisk så det fanns mycket att ta tag i. Ett företag befinner sig i olika faser och min mammas styrka som entreprenör behövde nu kompletteras med mer fokus på förvaltning och utveckling. Tillväxten visade sig även i utnämningar som Gasell tre år i rad mellan 2012 och 2014. Det kändes också som ett stort erkännande att bli utsedd till Västmanlands mest företagsamma människa, berättar Tony Blomqvist.

Framgångssaga

Tony är stolt över att ha lyckats kombinera ökad tillväxt med ett starkare arbetsgivarevarumärke.
– Det är en fantastisk resa när man tänker tillbaka, det har flutit på och känns som en framgångssaga. Det som gör mig allra mest glad är att vi har fått ett så fint renommé hos såväl brukare, äldre och hos professionella. Det märks inte minst när vi söker chefstjänster att vi får många ansökningar. Något rätt gör vi uppenbart. Pratar man siffror så har vi de senaste sju-åtta åren gått från en omsättning på 45 miljoner till dagens omsättning på 145 miljoner. Ser man till antalet anställda så har vi sedan jag började som VD 2012 ökat från 250 på lönelistan till dagens 550. Målsättningen har faktiskt aldrig varit att vi ska bli så här stora. Vi arbetar även hela tiden med kapacitetstak så att vi inte kompromissar med kvaliteten utan först ser till att vi kan leverera. Idag står hemsjukvården för 55% av vår verksamhet, personlig assistans för 35% och resterande del handlar om alla våra övriga verksamheter som daglig verksamhet, boendestöd, avlösarservice med mera.

Struktur i arbetet

När kände du att ni var på rätt väg?
– Jag kom in bra i organisationen. En av de första saker som jag tog tag i var att få lite mer struktur i arbetet. Min mamma är en eldsjäl som bjöd in alla, men det fungerar ju inte att välkomna alla bara för att vara snäll. Det går inte riktigt att driva företag på det sättet. Då fick jag komma in och styra upp saker: nu sätter vi oss ihop och vem gör vad. Alla ställde upp och vi fick en bra uppslutning kring det nya sättet att arbeta på. Så redan det första året kändes det som att vi var på rätt väg.

Nära till kunderna

Omfattningen på den verksamhet som Personstöd gör täcker stora delar av det vård- och omsorgsbehov som finns. Tony berättar att det för dem främst är geografin som begränsar verksamheten.
– Vår verksamhetsidé är att vi ska hålla oss till Västerås kommun. Vi vill att våra kunder ska känna närhet till oss. Att de ska kunna komma in när de vill för att ställa frågor. Därför har vi sex kontor runt om i Västerås, så att det alltid är nära till våra brukare. Även fast vi idag har många anställda vill vi fortsätta vara det där lilla familjära företaget. I det ingår att vi inte har någon prestige, det spelar ingen roll att jag har en VD-titel. Behövs det sopas så hugger jag in lika mycket som någon annan. Det är den känslan vi tar med oss, ingen är bättre än någon annan. Oavsett position eller utbildning är det viktigt att alla känner att de är lika viktiga, det krävs för att en sådan här verksamhet ska fungera bra.

Höja statusen

Något som Tony brinner för är statusen för vård- och omsorgsyrken. För att upprätthålla kvaliteten i deras verksamhet håller de därför egna utbildningar inom ergonomi, förflyttningsteknik, hot och våld, etik och bemötande.
– Det vi vill göra är att bygga en ny standard för vård- och omsorgs-
yrken. Vi vill bidra till att höja stoltheten och statusen för våra yrken. På sikt tror vi på att utveckla en typ av certifiering med kunskapstest. Förhoppningen är att vi kan höja standarden i hela branschen så att andra också hoppar på. De som jobbar på Personstöd ska känna att det är en status att ha arbetat här om de sedan söker sig vidare någon annanstans. På samma sätt arbetar vi hela tiden med att utveckla våra arbetssätt. Nattkameror är ett sådant exempel som är en fantastisk bra idé som gör att personal kan hålla koll på äldre utan att behöva göra nattbesök varje gång. Det är en samhällsekonomisk vinst, samtidigt som det även är bra för äldres sömn att slippa få nattbesök i onödan. Det är bättre att resurser läggs på besök när det verkligen behövs. Här finns ett utvecklingsarbete att göra där jag kan tycka att professionen skulle få ett större inflytande över val i omsorgen.

Stolthet över arbetet

Vad tänker du på när du tänker tillbaka på åtta år som VD för Personstöd?
– Vad är det som har hänt? Hur kan det ha blivit så här stort? De tankarna fanns ju aldrig och kanske vill vi inte bli så mycket större heller. Det är viktigt att kunna behålla personligheten och kulturen i företaget. Sedan är det såklart ett stort ansvar att vi nu är en så stor arbetsgivare. Alla ska få sina löner, och vi kan inte höja priser eller höja skatten såklart. Vi har fasta premisser att hålla oss till och får göra det bästa möjliga av det. Där har vi en bra dialog med Västerås Stad kring villkoren för den omsorg som vi utför, även om vi förstås inte alltid tycker lika. Jag kan även känna en stor stolthet över allt det fantastiska arbete som mina kollegor gör och den samhällsroll som vi fyller. Idag har vi till exempel anställda av 26 nationaliteter, vilket ger oss en otrolig styrka då vi kan matcha kunders behov av att kunna prata sitt förstaspråk till exempel. Samma sak med den dagliga verksamheten till exempel, där vi vill kunna hjälpa våra brukare få chansen att komma ut i den konkurrensutsatta arbetsmarknaden. Visionen är att vi alltid ska kunna bidra till att varje individ får ta mer plats och att de känner sig viktiga. Det är det avtryck som vi vill göra, säger Tony Blomqvist, VD på Personstöd avslutningsvis.