Helena Lundin och Henrik Grunditz, Prevas i Västerås (Foto: Kim Norman).

35 år av påhittighet och problemlösning

Ända sedan Prevas startades 1985 har företaget arbetat med att hjälpa företag att utveckla innovativa och smarta produkter och hjälpa företag att producera mer effektivt. Eller så som de själva uttrycker det – att tillsammans se möjligheter och hjälpa företag att lösa sina teknikutmaningar.

– Kärnan i verksamheten från början finns kvar än idag, även om det idag finns långt fler teknologier att välja på än det gjorde i mitten på 1980-talet. Det var spännande då och det är ännu mer spännande nu, berättar Helena Lundin som arbetat på Prevas sedan 1987 och idag är kommunikationschef.
– IoT, molnlösningar, open source och en lång rad nya tekniker har exempelvis gjort mycket för hur produktutveckling ser ut idag, fyller Henrik Grunditz i, konsultchef i Västerås och arbetat fyra år på Prevas.

 

Årets exportföretag

På Guldstänk fick företaget 2019 utmärkelsen Årets exportföretag, något som fick en del att höja på ögonbrynen då Prevas inte är den typen av företag som förknippas med exportföretag.
–Jättepositivt och kul att Guldstänksjuryn tänkte på oss. Att även vi som är ett företag som står för tjänsteexport också får uppmärksamhet. Vi följer med våra kunder ut i vida världen och våra lösningar finns också utspridda i hela världen. Just nu arbetar vi exempelvis med leveranser i Norge, Spanien, Tyskland och Japan. Dessutom arbetar vi med support för flera lösningar som finns globalt utspridda. Även fast vi funnits länge i Västerås, och är ett väl etablerat företag i Mälardalen, känns det extra fint att få det här erkännandet, berättar Helena.

 

Testsystem

I Västerås är Prevas ca 100 anställda. Konsultverksamheten leds delvis av Henrik Grunditz med en grupp av allt från mjukvaruutvecklare, produktutvecklare inom inbyggda system och applikationsutvecklare.
– Ett erbjudande som vi ser växer är testsystem, för såväl mjukvaru- som hårdvarutester. Produkter blir alltmer komplexa samtidigt som marknadskraven ökar i forma av säkerhet, fler produktval med mera. Samtidigt får våra kunder en alltmer komplex tillverkning, de vill inte sitta på stora lager och eftersöker en mer flexibel tillverkningsprocess, berättar Henrik.

 

Branschkunskap

En viktig del av styrkan i Prevas erbjudande handlar om branschkunskap och att förstå våra kunders verksamhet och affär.
– Och den kunskapen har Prevas. Vi har varit med och utvecklat över 5 000 produkter och levererat lika många produktionslösningar. Ju mer vi gör, desto mer domänkunskap bygger vi in i företaget, säger Henrik.
– Vi uppfattas både som det stora bolaget, då vi är 600 medarbetare totalt på Prevas, men också som det mindre företaget som finns nära kundens verksamhet. Det ser vi som en styrka där varje kontor också kan återspegla hur behovet ser ut på den lokala marknaden. Det gör att vi har möjlighet att sätta ihop det bästa teamet utifrån våra kunders behov och utmaningar, förklarar Helena.

 

Ökad efterfrågan

En övergripande trend är att det finns fler trender att hålla reda på. Helena och Henrik ser också att förändringstakten ökar. Och två trender att ha koll på är digitalisering och automation.
– Hållbarhetsfrågor är också något som driver utvecklingen och är idag en viktig faktor för många industrier. Exempelvis har stålindustrin mycket att vinna på att sänka sin energianvändning vid uppvärmning av stål. Där har vi tagit fram produkten FOCS som kan sänka energianvändningen med upp till 15 %. En annan typ av lösning som vi utvecklat och bland annat levererat till Siemens är AutArch, ett system för insamling, analys och presentation av produktionsdata. En turbinanläggning kräver service och underhåll och med Prevas lösning kan Siemens servicetekniker enkelt få tillgång till drift- och störningsdata från kundernas anläggningar och kan vidta lämpliga preventiva åtgärder så att turbinerna förslits mindre och lever längre, säger Helena.

 

20 robotceller

Ett annat spännande projekt som Prevas just nu jobbar med är ett 20- tal industrirobotar som ska levereras till Norge och som de bygger upp i sin automationsverkstad på Hälla.
– Detta är en stor order som vi levererar i omgångar under större delen av 2020 med en avslutande delleverans våren 2021. Vi har ansvar för hela leveransen och det innebär att vi står för design av lösning, projektledning, konstruktion, tillverkning, montage, programmering och idrifttagning av utrustningen, förklarar Henrik stolt.

 

Young engineer

De ser stora fördelar att bedriva verksamhet i Västmanland och den industritradition som finns i regionen.
– De större företagen i regionen ger även goda möjligheter till små och medelstora företag att blomma. Och detta resulterar i en fantastisk miljö för bolag att utvecklas i. För Prevas ger detta en spännande möjlighet till att arbeta med kunder i hela spannet, från stora globala företag till små nystartade företag. Vad gäller startups kan det handla om att hjälpa till med att ta en produktidé hela vägen fram till en certifierad produkt på marknaden, berättar Helena.
–Vi vill också kunna bidra mer till samhället, därför har vi ett nära samarbete med Mälardalens Högskola och har precis också etablerat ett nytt samarbete, som går under namnet Prevas Young Engineer. Projektet syftar till att tillsammans med andra företag slussa ut nyutexaminerade ingenjörer till industrin. När studenterna blir klara så har vi ett antal jobb att erbjuda där ingenjörerna anställs av oss, får ett konsultuppdrag hos kunden och samtidigt får en mentor både från oss och kunden. Blir det lyckosamt så kommer ingenjören att få två erbjudanden, att få jobba vidare antingen hos oss eller hos kunden, berättar Henrik.

 

Teknikskuld att beta av

Hur ser framtiden ut?
– Vi har behov av att anställa fler i Mälardalen, men även i andra delar av landet. Även om osäkerheten på den globala marknaden har ökat så finns det fortsatt stort behov av både innovativ produktutveckling och hållbara produktionslösningar. Detta också för att behålla jobben i Sverige. Vi får ofta frågan om vi påverkas av Brexit. Det får visa sig, för oss är det svårt att överblicka vad det innebär än så länge. Vi bedömer att det finns ett stort behov, också framöver, av både rådgivning och implementation av lösningar med den komplexa teknikhöjd som vi erbjuder. En annan viktig faktor är också att det finns en teknikskuld ute hos många företag. Då det är just påhittigheten och teknik som vi tycker är häftigt så hjälper vi gärna fler företag att göra nödvändiga tekniksprång, säger Helena.