Eva Lilja

Eva Lilja, näringslivsdirektör på Västerås stad.

Vad betyder det för näringslivet och staden att Mälardalens högskola blir universitet?

Den 1 januari 2022 blir Mälardalens högskolan ett universitet. Framgång har träffat flera beslutsfattare för att lyssna med dem vad de tror att universitetsbildningen kan medföra.

Eva Lilja som är näringslivsdirektör på Västerås stad tycker det är svårt att säga exakt vad förändringen kommer betyda för staden. Annat än att det kommer innebära mycket positivt.

– Man kan snegla på orter som Örebro, där jag själv är uppvuxen. När högskolan där blev universitet ledde det till otroligt positiv utveckling. Det gäller inte bara campus utan det som kommer i dess kölvatten med kultur, nöjen, idrott, restauranger och inte minst bostadsbyggande. Attraktionskraften höjs bland annat, en hel del företag har som strategi att etablera sig på universitetsorter. Och givetvis blir förutsättningarna för en kvalificerad kompetensförsörjning bättre. Det kan inte nog understrykas vad ett universitet kan betyda.

Hur ska staden förvalta det här förtroendet?

– Det finns redan en grupp igång med representanter från kommunledningen som jobbar med hur vi ska ge de bästa förutsättningarna för MDU att utvecklas. De tittar på campusfrågan, bostadsfrågan, pendlingsmöjligheter med mera, men också hur vi kan stötta MDU i sitt varumärkesbyggande och hur de förstärker platsvarumärket för Västerås. I och med utnämningen kommer MDU få bilda holdingbolag, vilket bara universitet får göra. Det gör att man kan vara en mycket mer aktiv spelare vad gäller entreprenörskap och innovation. De får verktyg som de inte har haft tidigare och kommer underlätta samarbeten, säger Eva Lilja.

Ganesh Chandramouli är produktchef och ansvarig för externa forskningssamarbeten på Alstom som idag har ett flertal pågående forskningsprojekt tillsammans med den strategiska partnern MDH. Han tror också att samarbeten kommer förstärkas när MDH blir MDU.

– Alstom som företag är inriktade på innovationer för en hållbar mobilitet. Utmaningen idag är att snabbt kunna införliva ny teknik för att utveckla, testa och industrialisera lösningar med starka kundvärden. För att lyckas med det krävs stark kompetensförsörjning och samarbeten. Vår nya storsatsning på ett öppet globalt test- och innovationscenter för eldrivna spår- och vägfordon i Västerås är ett led i detta. Som universitet kommer MDH:s ökade resurser ge såväl mer bredd som spets i forskningssamarbetena med oss i industrin. Tillsammans kan vi då påskynda omställningen till det hållbara samhället.

Ganesh poängterar också vikten av samverkan.

– En viktig aspekt med samverkan är att komma ihåg att vi är ett litet land och att kunna samverka har visat sig vara en framgångsfaktor. Det är något som vi måste fortsätta med. Att MDH nu blir ett universitet är ett bra steg i den riktningen, säger Ganesh Chandramouli.

Jenny Lundberg som är HR-chef i Sverige på Hitachi ABB Power Grids ser också positivt på utnämningen.

– Vi har samarbetat med MDH under flera år. En stor del av våra samarbeten handlar om energi och digitalisering, spännande och viktiga områden idag och för framtiden. Vi arbetar med elkraft för att bidra med starkare och grönare energi för att möjliggöra en hållbara omställning.

Hur kommer samarbetena utvecklas?

– Vi tror på fler samarbeten, då förnybar energi är en nödvändighet för att möjliggöra den hållbara energiomställningen vi står inför. Idag är både vi och MDH banbrytande inom forskning om innovativ teknik kopplat till energiomställningen och vi har även stora rekryteringsbehov de kommande åren. För oss är det viktigt att rekrytera nya medarbetare direkt från lärosäten med färsk kunskap och nya perspektiv. Det är ett lyft för hela regionen att MDH blir MDU, och det kommer att betyda mycket för möjligheten att attrahera nya medarbetare. Vi är otroligt tacksamma för de samarbeten vi har idag och ser fram emot att fortsätta det gemensamma arbetet, säger Jenny Lundberg.

MDH är ett av fyra lärosäten som ABB Sverige samarbetar med. Deras forskningschef Mikael Dahlgren berättar varför samverkan är så viktig.

– ABB är ett tekniktungt företag och det är viktigt för oss att vara globalt ledande. MDH är ett föredöme på hur man arbetar som en samverkande skola. Vi vill vara med och forma forskningen ihop med forskarna. Vi har personer från ABB som sitter i MDH:s lokaler en del av tiden och hjälper till i forskningen samtidigt som ett antal personer från MDH sitter inne i vår verksamhet. Det gör att vi knyter ihop utvecklingen och får en ömsesidig förståelse för varandras utmaningar och fokus.

Vad innebär det att MDH blir MDU?

– När de blir universitet får de mer forskningsfinansiering. Det ger större muskler och en starkare attraktionskraft. För oss är det viktigt att man attraherar forskare som kan bygga upp excellenta teams. MDU kommer in på en forskningsmarknad där det redan finns många starka forskningsgrupper vilket gör valet av områden viktigt. De bör satsa där man redan är starka och fortsätta fo-kusera på samverkan med många olika parter.

Hur ser du på de långsiktiga effekterna?

– Jag tror att vi kommer få ett lokalt universitet med större resurser, och jag hoppas att man då lyckas rekrytera excellenta personer som har en förmåga att vara ännu mer framåtblickande än vad vi är och kunna överraska oss med saker som vi inte har sett. Genom att göra det blir man en stark partner och tillsammans kan vi utveckla nya saker ihop. Tittar vi på regionen så ökar attraktionskraften och konkurrenskraften genom att ha en högre andel forskning på universitet, det är även positivt för oss inom industri. Det kommer att skapa en tillväxt i regionen och vi får en arbetskraft och industri som växer. Fler duktiga företag inom regionen är positivt för alla, det ökar regionens anseende som ett kunskapscentrum i Sverige och det kommer att attrahera fler studenter. Det leder till att man får upp utbildningsnivån, säger Mikael Dahlgren.

MDH själva ser också att utnämnandet till universitet kommer att stärka samarbeten med näringslivet. Helena Jerregård, vice rektor för samverkan på MDH, berättar mer.

– MDH utreder tillsammans med våra båda värdstäder och regioner hur vi ska kunna bilda Sveriges vassaste innovationsstödssystem. När vi blir universitet får vi bilda holdingbolag vilket underlättar nyttiggörande av utbildning och forskning genom uppdragsutbildning, uppdragsforskning och kommersialisering via företag. Vi hoppas kunna jobba mer med spinnoffer och tillväxtbolag, kompletterat med de starka partnerskap vi redan har idag. Fler och fler lärosäten betonar vikten av samverkan och nyttiggörande av forskning för samhället och näringslivet. Vi har ett försprång eftersom vi jobbat så länge med det och är kända för vår samverkan. MDH attraherar människor som tycker samverkan är kul och det blir det nästan som ett självspelande piano, säger Helena Jerregård avslutningsvis.